ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμένουν υψηλά τα επιτόκια καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων

Παραμένουν υψηλά τα επιτόκια καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων
Pixabay

Το Μάιο το κόστος δανεισμού των νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατέγραψε μεικτές τάσεις με τα επιτόκια προς τις επιχειρήσεις να μειώνονται και τα επιτόκια καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων να αυξάνονται.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε το Μάιο κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,66%, από 4,93% τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 14,49%, από 14,58% τον Απρίλιο.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 71 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,80% από 4,51% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων των επιχειρηματικών δανείων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,19%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,02%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 91 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,59%.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,95%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε και αυτό αμετάβλητο στο 6,82%.

Πάντως υπήρχαν και δάνεια στα οποία κατεγράφη αύξηση επιτοκίων. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,13%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,12%.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ