Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Ήπια για τις τράπεζες τα stress test
Πηγή: EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των stress test των τραπεζών της Ευρωζώνης προκειμένου να καταστούν πιο απαιτητικά πραγματοποιεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Πρέπει να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν υποχρέωση να ενσωματώσουν τις συστάσεις στη μεθοδολογία τους, ωστόσο παραμένει ασαφές εάν αυτό θα γίνει στα τεστ αντοχής του 2020.

Στην έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει πως τα stress test που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα έπρεπε να είναι πιο απαιτητικά ως προς την ανθεκτικότητα των τραπεζών σε συστημικούς κινδύνους.

«Οι προσομοιωμένοι κλονισμοί ήταν στην πραγματικότητα πιο ήπιοι από εκείνους που γνώρισαν οι τράπεζες κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και το αρνητικό σενάριο που χρησιμοποιήθηκε δεν αντικατόπτριζε επαρκώς όλους τους σχετικούς συστημικούς κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ», αναφέρει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ενδεικτικά σημειώνει πως η δοκιμή αντοχής του 2018 είχε λιγότερο σοβαρά αρνητικά σενάρια για χώρες με ασθενέστερες οικονομίες και πιο ευάλωτα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Για το λόγο αυτό, οι καλύτερες επιδόσεις κάποιων τραπεζών στα τεστ μπορεί να οφείλεται όχι στην καλύτερη υγεία τους, αλλά στο  χαμηλότερο επίπεδο πίεσης που εφαρμόσθηκε από την ΕΒΑ. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι δεν συμπεριλήφθηκαν όλες οι ευάλωτες τράπεζες στη δοκιμή και ότι αποκλείστηκαν ορισμένες τράπεζες με υψηλότερο επίπεδο κινδύνου.

Σε επικριτικό τόνο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει πως η ΕΒΑ δεν γνωστοποίησε κάποιες κρίσιμες πληροφορίες, δηλαδή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε τράπεζα και πόσες τράπεζες και πόσες κόπηκαν στο τεστ.

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει και να ενισχύσει τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και να αυξήσει τους πόρους της έτσι ώστε οι μελλοντικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων να μην υποφέρουν από παρόμοιες ελλείψεις. Ταυτόχρονα, αναφέρουν πως η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα πρέπει να αυξήσει τη γεωγραφική εξάπλωση των δοκιμών της και να επιλέξει τράπεζες που επηρεάζονται από συστημικούς κινδύνους και όχι μόνο μεγάλες σε μέγεθος τράπεζες. Ακόμη, θα πρέπει να καθορίσει τα ελάχιστα επίπεδα stress στο σύνολό της ΕΕ και να ενισχύσει την εποπτική τους προσέγγιση.

Διαβάστε επίσης