ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλπάζει το εμπορικό έλλειμμα – Αυξημένες οι εισπράξεις από τουρισμό και ναυτιλία

Καλπάζει το εμπορικό έλλειμμα – Αυξημένες οι εισπράξεις από τουρισμό και ναυτιλία
Pixabay

Οι αυξημένες εισπράξεις από τουρισμό και ναυτιλία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν τις πιέσεις από το εμπορικό έλλειμμα.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 έλλειμμα 4,8 δισ. ευρώ, 124 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε στα 10 δισ. ευρώ, 1,3 δισ. ευρώ υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο 3,7% σε τρέχουσες τιμές (1,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,8% τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές. Οι εξαγωγές καυσίμων παρουσιάζουν πτωτική τάση παρά την αύξηση των αντίστοιχων εισαγωγών, με αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,5% σε τρέχουσες τιμές (6,3% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στα 3,9 δισ. ευρώ οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών διευρύνθηκε. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 8,8% ή κατά 549 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 14,4%, ή κατά 364 εκατ. ευρώ, αν και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασαν μικρή πτώση κατά 0,9%.

Το Μάιο του 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα 276 εκατ. ευρώ, κατά 223 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του Μαΐου του 2018. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 4,6 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 134 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2018.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 172 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,9 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,8 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 4,7 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,6 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 6 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), καθώς και τη μείωση (κατά 782 εκατ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ