ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δράσεις επανένταξης στην αγορά εργασίας

Δράσεις επανένταξης στην αγορά εργασίας
EUROKINISSI

Με στόχο τη μείωση της ανεργίας, την κατάρτιση, την εξειδίκευση, αλλά και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και στη συνέχεια την επανένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας ξεκινούν έξι νέα προγράμματα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα, οι δράσεις απευθύνονται συνολικά σε 1.530 ανέργους και εργαζομένους.

Οι προσκλήσεις των έργων εντάσσονται στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, που υλοποιεί η Περιφέρεια. Αφορούν δε, κλάδους ιδιαίτερα σημαντικούς για την οικονομία της πόλης, όπως είναι οι υπηρεσίες, η μεταποίηση, το περιβάλλον, ο τουρισμός, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνικά επαγγέλματα και ο τομέας της πληροφορικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έξι δράσεων ανέρχεται σε 5,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημειώνεται ότι την υλοποίησή τους, σύμφωνα και με τις σχετικές ανακοινώσεις, αναλαμβάνουν οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής.

Ειδικότερα, η πρώτη δράση στοχεύει στην κατάρτιση και πιστοποίηση 250 ωφελουμένων, εργαζομένων σε επιχειρήσεις της περιοχής. Δικαιούχος του εν λόγω προγράμματος, που αφορά τους τομείς του τουρισμού και του περιβάλλοντος, είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των υπηρεσιών, της βιώσιμης ενέργειας, των πράσινων και κοινωνικών συμβάσεων αλλά και την περιβαλλοντική διαχείριση είναι στόχος της δεύτερης δράσης, δικαιούχος της οποίας είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα, η πρόσκληση απευθύνεται σε 230 εργαζομένους υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Στην προετοιμασία 260 μακροχρόνια ανέργων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισής τους, αποσκοπεί το τρίτο έργο, που θα το τρέξουν το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για ωφελουμένους οι οποίοι είναι άνεργοι επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής. Στην επανακατάρτιση 210 μακροχρόνια ανέργων στους βιώσιμους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών στοχεύει η τέταρτη δράση, την ευθύνη υλοποίησης της οποίας έχει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται κατά προτεραιότητα από φθίνοντες κλάδους της οικονομίας, θα είναι κάτοικοι του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και θα εκπαιδευτούν σε αντικείμενα σε βιώσιμους τομείς των παραπάνω κλάδων. Συνολικά 220 μακροχρόνια άνεργοι επιστήμονες θα έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην πέμπτη αυτή δράση περιλαμβάνονται προγράμματα συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, πιστοποίησης και εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.

Τέλος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναμένεται να προχωρήσει έργο – η έκτη δράση – για την αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου. Αφορά 360 μακροχρόνια ανέργους κάτω των 25 ή άνω των 50 ετών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ