Στα 356,5 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο πρώτο εξάμηνο 2019
Πηγή: EUROKINISSI

Στα 356,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο πρώτο εξάμηνο 2019, από 345,379 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2018 και 357,6 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2019.

Αυτό προκύπτει από τα τριμηνιαία στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για την πορεία εξέλιξης του δημοσίου χρέους.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου στις 30 Ιουνίου 2019 ανέρχονταν στο ποσό των 20,8 δισ. ευρώ, από 13,082 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2018 και 22,4 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου.

Η σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης αποτελείται από ομόλογα και βραχυπρόθεσμους τίτλους ύψους 72,6 δισ. ευρώ και από δάνεια ύψους 283,9 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 21,9 δισ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια με τη μορφή ρέπος.

Στις 30 Ιουνίου 2018 η σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης αποτελούταν από ομόλογα και βραχυπρόθεσμους τίτλους ύψους 68,138 δισ. ευρώ και από δάνεια ύψους 277,240 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 23,450 δισ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια με τη μορφή ρέπος.

Από την ανάλυση του ΟΔΔΗΧ προκύπτει ότι το 76,6%του χρέους έχει μέση υπολειπόμενη διάρκεια άνω των πέντε ετών, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 23,4% λήγει μέσα στην επόμενη πενταετία.

Συγκεκριμένα από τα 356,5 δισ. ευρώ δημοσίου χρέους, βραχυπρόθεσμο (μέχρι ένα έτος) είναι ένα ποσοστό 13,4% ή 47,8δισ. ευρώ, μεσοπρόθεσμο (διάρκεια από 1 έως πέντε έτη) είναι ένα ποσοστό 10% ή 35,6 δισ. ευρώ και μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών) το 76,6% του χρέους ή 273,1 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης