ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση Πιτσιλή για την επέκταση φορολογικών αποθηκών διυλιστηρίων

Απόφαση Πιτσιλή για την επέκταση φορολογικών αποθηκών διυλιστηρίων

Τη δυνατότητα επέκτασης της φορολογικής αποθήκης διυλιστηρίων σε μία ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις προβλέπει απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εν λόγω πρόβλεψη αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των διυλιστηρίων και στη διευκόλυνση της λειτουργίας της αγοράς ενεργειακών προϊόντων.

Ειδικότερα, με την συγκεκριμένη απόφαση η άδεια φορολογικής αποθήκης εταιρείας που εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις διυλιστηρίων δύναται να τροποποιηθεί και στην περίπτωση επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου σε μια ή περισσότερες μη όμορες εγκαταστάσεις υπό τις προϋποθέσεις ότι :

-Οι επιμέρους εγκαταστάσεις διασυνδέονται αποκλειστικά μέσω σταθερών αγωγών.

-Δεν διενεργείται παραγωγική διαδικασία διύλισης εντός των εγκαταστάσεων.

-Διασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση της εισόδου και εξόδου των προϊόντων που τελούν σε καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή, προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής αυτοψίας των εγκαταστάσεων που πρόκειται να ενταχθούν στην υπάρχουσα φορολογική αποθήκη του διυλιστηρίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης καταλληλότητας και η έκδοση της τροποποιητικής άδειας φορολογικής αποθήκης του διυλιστηρίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ