ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 3,2 δισ. ευρώ η ετήσια δαπάνη για τους μισθούς των υπαλλήλων της Κομισιόν

Στα 3,2 δισ. ευρώ η ετήσια δαπάνη για τους μισθούς των υπαλλήλων της Κομισιόν
Pixabay

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολεί σήμερα περί τις 60.000 υπαλλήλους, βάσει διαφόρων ειδών συμβάσεων και το ήμισυ των υπαλλήλων αυτών εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου οι δαπάνες για τους μισθούς των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ ετησίως, ή περίπου στο 2 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ είχε εγκρίνει δέσμη μέτρων για τη μείωση των δαπανών προσωπικού και τη βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Η δέσμη μεταρρυθμίσεων του 2014 προέβλεπε τη μείωση των θέσεων κατά 5% και το προσωρινό πάγωμα μισθών και συντάξεων.

Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα εν λόγω μέτρα περικοπής δαπανών απέφεραν σημαντικές οικονομίες προς όφελος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Συνολικά, για το ΠΔΠ 2014-2020, οι οικονομίες αυτές είναι πιθανό να ανέλθουν σε 4,2 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τα ποσά που συμφωνήθηκαν αρχικά.

Επίσης, η Κομισιόν αναμένει οι μακροπρόθεσμες οικονομίες που θα προκύψουν από τις αλλαγές στο όριο συνταξιοδότησης, στη δομή της σταδιοδρομίας και στο συνταξιοδοτικό καθεστώς να οδηγήσουν σε μείωση των διοικητικών δαπανών της ΕΕ κατά 19,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2014-2064.

Ωστόσο, η έρευνα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέδειξε πως ο αντίκτυπος της δέσμης μεταρρυθμίσεων του 2014 στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων ήταν ανάμεικτος. Οι αλλαγές στη διάρθρωση της σταδιοδρομίας συνέβαλαν στην καλύτερη ευθυγράμμιση αποδοχών και επιπέδου ευθυνών, ενώ η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και η μείωση των προσλήψεων συμβάλλουν στη γήρανση του εργατικού δυναμικού.

Παράλληλα, προκειμένου να αντεπεξέλθει στον αυξημένο φόρτο εργασίας και στις λιγότερες ευκαιρίες πρόσληψης, η Επιτροπή καταφεύγει ολοένα περισσότερο στην πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων, μολονότι ο αντίκτυπος της πρακτικής αυτής στις υπηρεσίες της ποικίλλει σημαντικά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ