ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 911 εκατ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 8μηνο 2019

Στα 911 εκατ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 8μηνο 2019
ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημαντικές ανάσες έλαβε τον Αύγουστο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από τις τουριστικές εισπράξεις και το ναυτιλιακό συνάλλαγμα.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 911 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 995 εκατ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018, όταν και είχε ανέλθει σε 1,905 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, οι οποίες αντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε στα 15,4 δισ. ευρώ, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 1,1% σε τρέχουσες τιμές (1,0% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,3% (4,6% σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,4% σε τρέχουσες τιμές (1,6% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στα 15,2 δισ. ευρώ, ήτοι 1,6 δισ. ευρώ περισσότερο από πέρυσι, οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών μειώθηκε.

Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,6% ή κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, στα 13,2 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 6% στα 11,3 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σημείωσε σημαντική αύξηση λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 649 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 973 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2018.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 184 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις τους έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 2,5 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 1,5 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 4,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή (2,7 δισ. ευρώ) που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση (κατά 1,9 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 3 δισ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους, καθώς και τη μείωση (κατά 1,5 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ