ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνολογία 600 εκατ. ευρώ για την επιτήρηση των συνόρων της ΕΕ – Τα προβλήματα και η Ελλάδα

Τεχνολογία 600 εκατ. ευρώ για την επιτήρηση των συνόρων της ΕΕ – Τα προβλήματα και η Ελλάδα
PIXABAY

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη επιμέλεια στην καταχώρηση δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ που υποστηρίζουν την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τους συνοριακούς ελέγχους πρέπει να εστιαστούν περισσότερο στο να καταχωρίζουν εγκαίρως πλήρη δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ που υποστηρίζουν την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν. Αυτό διότι, μολονότι κάθε κράτος Σένγκεν είναι υπεύθυνο για την προστασία των συνόρων του, η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εν λόγω κρατών απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο εναρμόνισης των συνοριακών ελέγχων, καθώς και μια κοινή πολιτική θεωρήσεων.

Πρέπει να σημειωθεί πως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ διατέθηκαν περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των συνοριοφυλάκων της ΕΕ. Τα προαναφερόμενα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τους συνοριοφύλακες όταν διενεργούν συνοριακούς ελέγχους. Ωστόσο, επί του παρόντος, ορισμένα δεδομένα δεν περιλαμβάνονται στα συστήματα, ενώ άλλα είτε δεν είναι πλήρη είτε δεν καταχωρίζονται εγκαίρως. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αυτό μειώνει την αποδοτικότητα ορισμένων συνοριακών ελέγχων.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε κατά πόσον τα κύρια πληροφοριακά συστήματα έχουν επιτρέψει στους συνοριοφύλακες να ελέγχουν τα άτομα που εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν στα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης των συνόρων (χερσαία, θαλάσσιοι λιμένες και αερολιμένες). Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ελέγχους προσώπων και αντικειμένων, θεωρήσεων και αιτήσεων ασύλου, παραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων και ελέγχους καταστάσεων ονομάτων επιβατών.

Το 2018, τα κράτη Σένγκεν εξέδωσαν περισσότερες από 14 εκατομμύρια θεωρήσεις Σένγκεν βραχείας διαμονής. Την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2017, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ήτοι οι χώρες με τον υψηλότερο αριθμό θεωρήσεων, εξέδωσαν σχεδόν 18 εκατομμύρια θεωρήσεις αλλά διενήργησαν λιγότερους από 14 εκατομμύρια ελέγχους.

Θεωρητικά, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών με θεωρήσεις που έχουν εκδοθεί από τις χώρες αυτές εισήλθαν στον χώρο Σένγκεν μέσω άλλης χώρας, ή καθυστέρησαν ή ακύρωσαν τα ταξίδια τους.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το πιθανότερο είναι οι περισσότεροι ταξιδιώτες να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση στη χώρα στην οποία προτίθενται να εισέλθουν και ότι υπάρχει ορισμένο κόστος για την έκδοση θεώρησης Σένγκεν, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι θεωρήσεις δεν ελέγχονται συστηματικά σε όλα τα συνοριακά σημεία ελέγχου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ