Η στρατηγική εξόδου της Ελλάδος στις αγορές το 2020
Πηγή: EPA

Μπορεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να έχει ανακοινώσει ήδη πως θα δημοσιοποιήσει  στο τέλος Δεκεμβρίου την ολοκληρωμένη στρατηγική εξόδου της Ελλάδος στις αγορές για το 2020, ωστόσο ο επικεφαλής του Οργανισμού Δημήτρης Τσάκωνας επικοινώνησε σε επενδυτές τους βασικούς άξονες της στρατηγικής αυτής στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Αν και οι ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2020 θα ανέλθουν σε μόλις 4,498 δισ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός του Κρατικού Προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί στα 1,866 δισ. ευρώ, ωστόσο ο ΟΔΔΗΧ θα επιδιώξει τη συνεχή παρουσία της Ελλάδος στις αγορές χρέους.

Ανάλογα με τη διεθνή συγκυρία το εν λόγω πρόγραμμα δανεισμού μπορεί να φθάσει ακόμη και 7-10 δισ. ευρώ μέσω νέων εκδόσεων και επανέκδοσης παλιότερων. Στόχος είναι να βελτιωθεί η καμπύλη των αποδόσεων και να ενισχυθεί η δευτερογενής αγορά ομολόγων, ενώ δεν αποκλείεται και η επαναγορά ομολόγων που δεν συμμετείχαν στο PSI και κυμαίνονται στα 4 δισ. ευρώ.

Πρόσθετες κινήσεις θα περιορίσουν τις βραχυπρόθεσμες εκδόσεις (έντοκα γραμμάτια) από τα 15,28 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 9,5 δισ. ευρώ βρίσκονται στα χέρια ξένων που θα μπορούσαν να πουλήσουν αν μεταβληθεί το κλίμα) ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα από τον σχεδιασμό (9,72 δισ. ευρώ το 2020) μέσω μακροπρόθεσμων εκδόσεων, κάτι που θα αυξήσει εκ νέου τις συναλλαγές.

Διαβάστε επίσης