ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προχωρούν οι διαδικασίες για τη μεταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι

Προχωρούν οι διαδικασίες για τη μεταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι
Pixabay

Σε νέα φάση εισέρχονται οι διαδικασίες για την μεταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να προκηρύσσει διαγωνισμό για την αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας και της υπεραξίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ.

Συγκεκριμένα, στις 20 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προκήρυξε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας και αποτίμησης της υπεραξίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ. H εν λόγω έκθεση αποτίμησης προβλέπονταν από κοινή υπουργική απόφαση που είχαν εκδώσει τον Ιούλιο που μας πέρασε οι τέως υπουργοί Γιάννης Δραγασάκης και Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας και η αποτίμηση της υπεραξίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας είναι πολύ σημαντικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταφοράς της επιχείρησης στο Μαρούσι.

Ο πρώτος εκτιμητής θα αποτιμήσει την αξία της επιχείρησης στο Μαρούσι και στην Πάρνηθα και ο δεύτερος την αναπόσβεστη αξία των ακινήτων που βρίσκονται στην Πάρνηθα. Τα ακίνητα αυτά, μετά τη μεταφορά του καζίνο στο Μαρούσι, θα εισφερθούν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), δηλαδή τον μέτοχο μειοψηφίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας. Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ελέγχεται κατά 51% από την Athens Resort Casino (Regency, ομ. Κόκκαλη) και κατά 49% από την ΕΤΑΔ.

Σύμφωνα με την απόφαση Τσακαλώτου – Δραγασάκη, η υπεραξία που αποκτούν οι μέτοχοι του καζίνο Πάρνηθας ισούται με την αξία της επιχείρησης στο Μαρούσι, μείον την αξία της επιχείρησης στην Πάρνηθα, αφαιρουμένης επιπλέον της αξίας των εισφερόμενων ακινήτων στην ΕΤΑΔ. Πιο απλά, στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις της Πάρνηθας αποτιμηθούν σε επίπεδα υψηλότερα της επένδυσης που προγραμματίζεται στο «Κτήμα Δηλαβέρη» στο Μαρούσι και που κατ’ ελάχιστον είναι 100 εκατ. ευρώ, η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας θα κληθεί να πληρώσει τη διαφορά στο Δημόσιο.

Με βάση τους όρους της υπουργικής απόφασης, οι ιδιώτες επενδυτές θα προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία ωστόσο δεν θα αλλάξει τους συσχετισμούς στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Μετά την αύξηση αυτή, η ΕΤΑΔ θα κατέχει 48,9% των μετοχών της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας. Τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από μία ή περισσότερες ομολογιακές εκδόσεις.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αντικείμενο της σύμβασης συνολικού ύψους 117.800 ευρώ είναι η παροχή υπηρεσιών αποτιμητή ακίνητης περιουσίας και αποτιμητή της υπεραξίας της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ για τη μεταφορά του Καζίνο από την Πάρνηθα εντός της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4499/2017. Η χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες θα γίνει από ιδίους πόρους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ωστόσο η δαπάνη θα αποδοθεί στην Αρχή από την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών θα εκπνεύσει στις 20 Ιανουαρίου 2020, η δε αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της ή σε 90 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης από την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της αίτησης μεταφοράς του Καζίνο, όποιο από τα δύο γεγονότα επέλθει αργότερα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ