Αυξάνονται αντί να μειώνονται οι εγγυήσεις του Δημοσίου προς τις ΔΕΚΟ
Πηγή: INTIME

Η εγγυητική ευθύνη που έχει αναλάβει το Δημόσιο για τα δάνεια εταιρειών όπως η ΔΕΗ, το Διεθνές Αεροδρόμιο και ο ΔΕΣΦΑ, ανήλθε στις αρχές Δεκεμβρίου 2019 στα 2,62 δισ. ευρώ, από 2,45 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018. Αυτό σημαίνει πως οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις έχουν λάβει το 22% του συνόλου των εγγυήσεων του Δημοσίου που σήμερα ανέρχεται σε 12,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, για τη ΔΕΗ το Δημόσιο έχει εγγυηθεί δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ, για το ΔΕΣΦΑ δάνεια ύψους 225 εκατ. ευρώ περίπου και για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έχει εγγυηθεί δάνεια ύψους 300 εκατ. ευρώ!

Είναι γεγονός πως οι επιχειρήσεις αυτές ακόμη και μετά την πώληση τους θα αποτελούν μια «δημοσιονομική εκκρεμότητα», τουλάχιστον έως ότου αποπληρωθούν τα δάνεια που φέρουν την εγγύηση του Δημοσίου.

Απλά να αναφερθεί πως τα έσοδα που εισπράττει το Δημόσιο για τις εγγυήσεις που έχει χορηγήσει είναι ισχνά. Από τη ΔΕΗ λαμβάνει προμήθεια 22 εκατ. ευρώ ετησίως, από το ΔΕΣΦΑ η ετήσια προμήθεια είναι 3,78 εκατ. ευρώ, ενώ για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η προμήθεια διαμορφώνεται στα 1,67 εκατ. ευρώ!

Να σημειωθεί πως στο διάστημα ΙανουαρίουΝοεμβρίου 2019 παρασχέθηκαν από το Δημόσιο νέες εγγυήσεις ύψους 620 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι 349 εκατ. ευρώ προς δημοσιές επιχειρήσεις.

Την ίδια περίοδο κατέπεσαν εγγυήσεις ύψους 109 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης