ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε 1,945 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 τα «φέσια» του Δημοσίου

Σε 1,945 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 τα «φέσια» του Δημοσίου
ΙΝΤΙΜΕ

Σε 1,945 δισ. ευρώ ανήλθαν αθροιστικά στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, αλλά και οι απλήρωτες επιστροφές φόρων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα, Τετάρτη, στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες μειώθηκαν το Δεκέμβριο στα 1,278 δισ. ευρώ, από 1,480 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν και αυτές στα 667 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο, από 780 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου.

Μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν το Δεκέμβριο τα χρέη των δήμων και των νομικών προσώπων του Δημοσίου και ακολούθησαν τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 υπήρχαν αποκλίσεις από τον τεθέντα στόχο των 29 ημερών για την αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή δεν ικανοποίει την κυβέρνηση που θέλει να βελτιώσει την κατάσταση.

Ο υπουργός Οικονομικών έχει ήδη συστήσει στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών συντονιστική επιτροπή για την παρακολούθηση της εξέλιξης και τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η επιτροπή αυτή έχει ως ρόλο την αντιμετώπιση της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και την υιοθέτηση των συστάσεων που έχει διατυπώσει για το θέμα το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στη βάση αυτή η ειδική επιτροπή προχωρεί στην παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων (π.χ. δημόσια παρακατάθεση, ενίσχυση φορέων με ανθρώπινο δυναμικό, επιμόρφωση υφιστάμενου προσωπικού κ.λπ.) ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης για τον περιορισμό των υπερήμερων χρεών, στην καταγραφή των αναγκών των φορέων (π.χ. σε ανθρώπινο δυναμικό ή σε δράσεις επιμόρφωσης) και στη διαμόρφωση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ