ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα χρηματοδότηση €1.1 εκ. για το Cerides από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ

Νέα χρηματοδότηση €1.1 εκ. για το Cerides από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ

Ρόλο Συντονιστή σε δύο από τα τρία προγράμματα που εξασφάλησε το κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τελικούς χρήστες την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2020, το CERIDES – Center for Excellence in Innovation and Technology του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει αποκομίσει 1,1 εκατομμύρια ευρώ για τρία σημαντικά έργα.

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έχει για πρώτη φορά ρόλο Συντονισττή σε Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ με το CERIDES να συντονίζει δύο από τα τρία έργα στα οποία λαμβάνει χρηματοδότηση από ένα σύνολο 325 έργων που υποβλήθηκαν πανευρωπαϊκά και όπου το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται συνήθως κάτω από 10%.

Το CERIDES - Excellence in Innovation and Technology θα λάβει για τους επόμενους 36 μήνες χρηματοδότηση πέραν του 1.1 εκ. ευρώ (εκ των οποίων τα 800,000 ευρώ για μισθούς και θέσεις νέων ερευνητών) και θα διαχειριστεί ως συντονιστής πέραν των 12.5 εκατομμυρίων ευρώ σε consortia με 34 και 20 εταίρους αντίστοιχα.

Στα έργα αυτά συμμετέχουν ως τελικοί χρήστες η Αστυνομία Κύπρου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και αναμένεται ότι θα ωφεληθούν από τα αποτελέσματα των έργων αυτών. Η συνολική χρηματοδότηση από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα για το CERIDES υπερβαίνει, πλέον, τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Τα προγράμματα τα οποία θα συντονίσει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Respond-A (συνολικός προϋπολογισμός 7,666,225 ευρώ) με συντονιστή το Δρ Γιώργο Κιουμουρτζή και METICOS (συνολικός προϋπολογισμός 4,997,481.25 ευρώ) με συντονιστή το Δρ Παντελή Βελάνα. Επίσης συμμετέχει στο έργο GRACE (συνολικός προϋπολογισμός 6,999,650 ευρώ).

Τα έργα αυτά και τα υφιστάμενα – αυτή τη περίοδο το CERIDES συντονίζει έργα του ΙΔεΚ, ERASMUS+, DG HOME Internal Security Fund) – βοηθούν το πανεπιστήμιο και την Κύπρο γενικότερα στους δείκτες της έρευνας, της διεθνοποίησης, όπως επίσης δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας υψηλής έντασης.

Περισσότερες πληροφορίες για το CERIDES - Excellence in Innovation and Technology υπάρχουν στο http://cerides.euc.ac.cy.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ