ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορωνοϊός: Η ΕΚΤ καλείται σήμερα να σηκώσει την ευρωζώνη στις πλάτες της - Οι πιθανές αποφάσεις

Κορωνοϊός: Η ΕΚΤ καλείται σήμερα να σηκώσει την ευρωζώνη στις πλάτες της - Οι πιθανές αποφάσεις
(AP Photo/Francisco Seco)

Τα μάτια των αγορών και της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας είναι σήμερα στραμμένα στις αποφάσεις που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ανάσχεση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην οικονομία της ευρωζώνης. Από το πόσο θαρραλέες και τολμηρές θα είναι οι εν λόγω αποφάσεις θα εξαρτηθεί το πόσο σύντομα θα επανέλθει μέρος της εμπιστοσύνης που έχει χαθεί. Η αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ, είναι πολύ μεγάλη, καθώς έχουν περιέλθει σε καθεστώς αδράνειας, έχουν στεγνώσει από έσοδα και ρευστότητα και οι δανειακές τους υποχρεώσεις τρέχουν.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και τα υπόλοιπα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καλούνται να λύσουν αυτό το γόρδιο δεσμό και να καταρτίσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο που αφενός θα περνάει το φθηνό χρήμα της ΕΚΤ στις επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο, αφετέρου θα παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά να αποπληρώσουν λίγο αργότερα δανειακές υποχρεώσεις, χωρίς να επωμιστούν πρόσθετα κόστη.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών (European Banking Federation) σε επιστολή που απηύθυνε προς τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ζήτησε στοχευμένες παρεμβάσεις για να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα των επιχειρήσεων και νοικοκυριών κατά τις προσεχείς εβδομάδες, μεσοπρόθεσμες δράσεις για τη διασφάλιση της συνέχισης της χορήγησης δανείων από τις τράπεζες, άλλα και μέτρα προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης της εποπτείας στις τράπεζες το επόμενο έτος.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών ζήτησε οι αρχές της ΕΕ να δώσουν τη δυνατότητα ενός «μορατόριουμ» στην αποπληρωμή των δανείων των συνεπών δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται άμεσα με τα αποτελέσματα του COVID-19.

Ακόμη ζήτησε να χαλαρώσει το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας, το οποίο αποβλέπει στην αντιμετώπιση της υπερκυκλικότητας (procyclicality) της πιστωτικής επέκτασης και μόχλευσης. Η μείωση του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας μπορεί να ενθαρρύνει την παροχή πιστώσεων στην πραγματική οικονομία, αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της ύφεσης.

Κατά την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ρευστότητα των τραπεζών θα είναι διαθέσιμη στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες, μέσα από επιμήκυνση γραμμών ρευστότητας ή επέκταση των ορίων πίστωσης κεφαλαίου κίνησης.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών υποστήριξε πως η ΕΚΤ θα πρέπει να επεκτείνει και να στοχεύσει καλύτερα στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το πρόγραμμα χορήγησης φθηνού χρήματος, γνωστό ως TLTRO III, στο πλαίσιο του οποίου η ΕΚΤ χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια προς τις τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο, προκειμένου να αυξήσουν τη χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις.

Τέλος, η Ομοσπονδία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να εξετάσουν την αναβολή των αυξήσεων κεφαλαίου που συνδέονται με τις αλλαγές στα τεχνικά κριτήρια καθορισμού της αθέτησης υποχρεώσεων, υποστηρίζοντας πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να δεσμευθούν κεφάλαια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Στην περίπτωση που η ΕΚΤ αποδεχθεί όλα τα παραπάνω η οικονομία της ευρωζώνης θα έχει καλές πιθανότητες να βγει από την κρίση του κορωνοϊού με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, κάτι που έχει μεγάλη σημασία για τις αποδυναμωμένες χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ