ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρές εντολές από ΕΛΤΕ σε ελεγκτικές εταιρείες και ορκωτούς για επαγρύπνηση λόγω κορωνοϊού

Αυστηρές εντολές από ΕΛΤΕ σε ελεγκτικές εταιρείες και ορκωτούς για επαγρύπνηση λόγω κορωνοϊού
Facebook

Ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή και επιμέλεια στην αποτύπωση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ζήτησε από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), μέσω οδηγιών που έδωσε σήμερα με αφορμή τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία.

Ο χρόνος που επέλεξε η ΕΛΤΕ να δώσει τις σχετικές οδηγίες δεν είναι τυχαίος. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις άμεσες προοπτικές για πολλές εταιρείες έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγο του κορωνοϊού. Αυτό έχει συνέπειες τόσο για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να εκδώσουν αποτελέσματα τους προσεχείς μήνες όσο και για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές τους.

Βλέποντας το τι θα επακολουθήσει τους επομένους μήνες η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων θέλησε να κατευθύνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να δείξουν ειδική προσοχή και αυξημένα αντανακλαστικά, σε περιπτώσεις που μπορεί να αποδειχθούν σοβαρές για τη λειτουργία της αγοράς.

Με τις βασικές εντολές που δίνει η ΕΛΤΕ -στην οδηγία που υπογράφεται από τον Α’ Αντιπρόεδρο της Αρχής Παναγιώτη Γιαννόπουλο - εφιστά την προσοχή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών στα εξής:

  • Στην εκτίμηση του ελεγκτή σχετικά με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (going concern). Με απλά λόγια η ΕΛΤΕ ζητά με τον τρόπο αυτό να επισημαίνονται άμεσα και με σαφήνεια οι περιπτώσεις εταιρειών που δεν είναι βιώσιμες.
  • Στη συγκέντρωση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα αλλαγής του σχεδιασμού του ελέγχου και την ανάπτυξη τυχόν εναλλακτικών διαδικασιών, ιδιαίτερα στην περίπτωση ελέγχου ομίλων(group audit).

  • Στην επάρκεια των γνωστοποιήσεων (disclosure) της ελεγχόμενης εταιρείας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης 2019, σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19. «Παρόλο που η εξάπλωση του κορονοϊού αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός (non – adjusting event), τα γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού, δύναται να παρέχουν πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις αβεβαιότητες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία αυτή», τονίζεται στην οδηγία τη ΕΛΤΕ.

Οι παραπάνω εντολές της ΕΛΤΕ έχουν αναπόφευκτα εφαρμογή σε εταιρείες που έχουν μεγάλη έκθεση σε αγορές και χώρες που έχουν πληγεί από τον ιό, όπως η Κίνα και η Ιταλία. Σε σημαντικό δε βαθμό αφορούν και στις ελληνικές τράπεζες και στις ελεγκτικές εταιρείες που τις παρακολουθούν. Γιατί; Λόγω του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου IFRS9, το οποίο επιβάλλει στις τράπεζες να σχηματίζουν εκ των προτέρων προβλέψεις για πιθανούς και όχι πραγματοποιηθέντες, κινδύνους. Αυτό σημαίνει ότι οι προβλέψεις των τραπεζών πρέπει να αφορούν δάνεια που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα, αλλά όχι καθυστέρηση. Και λόγω του κορωνοϊού τα δάνεια αυτά θα αυξηθούν δραματικά.

Τέλος, η ΕΛΤΕ τονίζει πως εάν απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση της ελεγκτικής εργασίας, είναι σημαντικό να υπάρξει και αντίστοιχη παράταση στη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

Δεδομένου των περιορισμών στις μετακινήσεις, τις δια ζώσης συνεδριάσεις και συναντήσεις και την πρόσβαση στους χώρους εργασίας των εταιρειών , οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να εξετάσουν την ανάπτυξη εναλλακτικών διαδικασιών ελέγχου για τη συλλογή επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων.

Καθώς προτεραιότητα της ΕΛΤΕ αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων για τη διασφάλιση της προστασίας του επενδυτικού κοινού θεωρεί ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν θα πρέπει να υπονομεύσει την παροχή ελέγχων υψηλής ποιότητας και πως οι έλεγχοι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να συμμορφώνονται πλήρως με τα απαιτούμενα πρότυπα.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ