ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορωνοϊός: Σε ποια κατάσταση βρήκε τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας – Ποιες οι προοπτικές τους

Κορωνοϊός: Σε ποια κατάσταση βρήκε τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας – Ποιες οι προοπτικές τους
ΙΝΤΙΜΕ

Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στην πραγματική οικονομία και ειδικά στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πιο απτές αν κανείς εξετάσει το ποια ήταν η κατάσταση αυτών των επιχειρήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η κρίση του κορωνοϊού βρήκε τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μια περίοδο που τα οικονομικά τους βελτιώνονταν σταθερά, λόγω των θετικότερων προοπτικών της ελληνικής οικονομίας όσο και των καλύτερων εξαγωγικών επιδόσεων. Από αυτή τη θέση καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν και την πανδημία.

Το τι μπορούν να χάσουν οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις από την κρίση προκύπτει πιο εύκολα από το εάν εξετασθεί η θέση τους στο εξάμηνο ΙανουαρίουΙουνίου 2019.

Σε ενοποιημένη βάση, οι 127 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (πλην των διυλιστηρίων και της ΔΕΗ) είχαν σημειώσει άνοδο των πωλήσεών τους κατά 3,9% το πρώτο εξάμηνο του 2019 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας κατά 6,5% και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατά 5,2%.

Παράλληλα, τα μικτά τους κέρδη είχαν αυξηθεί κατά 3,3%, τα καθαρά κέρδη προ φόρων είχαν σημειώσει άνοδο κατά 6,9%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους είχαν αυξηθεί κατά 12% (εξαιτίας της οριακής υποχώρησης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 0,7%).

Τα περιθώρια μικτού και καθαρού κέρδους στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 είχαν παραμείνει σχεδόν αμετάβλητα σε σύγκριση με το 2018 (17,2% από 17,3% και 5,4% από 5,3% το πρώτο εξάμηνο του 2018 αντίστοιχα).

Σε κλαδικό επίπεδο, στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 το περιθώριο καθαρού κέρδους είχε επιδεινωθεί τόσο στη βιομηχανία (2,0% από 2,8%) όσο και στο εμπόριο (3,1% από 3,5%), ενώ είχε βελτιωθεί στις λοιπές υπηρεσίες (8,5% από 7,5%).

Η δανειακή επιβάρυνση (ξένα προς ίδια κεφάλαια) είχε αυξηθεί (2,1 από 1,9), η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είχε βελτιωθεί (5,0% από 4,6%), ενώ η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων παρέμεινε αμετάβλητη στο 1,6%, ήτοι στα επίπεδα που ήταν και στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018.

Δυστυχώς το πρώτο εξάμηνο του 2020 δεν θα θυμίζει με τίποτα το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, με όλους τους πιο πάνω ποιοτικούς δείκτες να σημειώνουν αισθητή επιδείνωση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ