ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορωνοϊός: Πώς επηρεάζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες

Κορωνοϊός: Πώς επηρεάζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες
ΙΝΤΙΜΕ

Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις επηρεάζονται από την κρίση του κορωνοϊού. Ωστόσο, οι πιέσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες σχετίζονται σε μικρότερο βαθμό με τις αποζημιώσεις που πρέπει να χορηγήσουν και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με την παραγωγή ασφαλίστρων και με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη τους.

Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν πολλά συμβόλαια ασφάλισης διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Business Interruption Insurance). Αυτό σημαίνει πως οι αξιώσεις πελατών για κάλυψη απώλειας εισοδήματος, λόγω διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό είναι περιορισμένες. Παράλληλα, ο περιορισμός της κυκλοφορίας ευνοεί τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ειδικά στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων, καθώς περιορίζει αισθητά τα ατυχήματα και ως εκ τούτου τις αποζημιώσεις.

Οι σημαντικές προκλήσεις για τις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις σχετίζονται με τη διατήρηση του πελατολογίου τους, λόγω της οικονομικής στενότητας που θα αντιμετωπίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη τους, που αναμένεται να επηρεασθούν από το διεθνές περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί πως στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο ασφάλισης ζωής είχε ανέλθει στα 610 εκατ. ευρώ και στον κλάδο ασφάλισης ζημιών στα 701 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών η παραγωγή ασφαλίστρων που αφορούσε στην αστική ευθύνη οχημάτων είχαν ανέλθει στα 256 εκατ. ευρώ Δηλαδή συνολικά η παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής και στις ασφαλίσεις κατά ζημιών είχε ανέλθει σε 1, 3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα, η παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο τετράμηνο του 2020 δεν θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα και θα καταγράψει κάμψη.

Αλλά τα χρηματοοικονομικά μεγέθη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα επηρεαστούν και από το διεθνές περιβάλλον. Αυτό προκύπτει από την εξέταση του πρόσφατου παρελθόντος. Το 2019 η καμπύλη επιτοκίων μηδενικού κινδύνου της οποίας ένα μεγάλο μέρος παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα οδήγησε τις ασφαλιστικές σε σημαντικές αυξήσεις των τεχνικών προβλέψεων, ιδίως αυτών που σχετίζονται με μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Με στόχο τη μείωση των συνολικών τους κεφαλαιακών απαιτήσεων και την προσαρμογή στο περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενέτειναν το 2019 την προσπάθεια περιορισμού των εγγυήσεων που παρέχουν στα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, ενίσχυσαν τις πρακτικές συντονισμού των επενδύσεών τους με τις υποχρεώσεις τους, ενώ παράλληλα συνέχισαν τις προσπάθειες διαμόρφωσης νέων ευέλικτων νοσοκομειακών προϊόντων ασφάλισης με δυνατότητα ετήσιου επαναπροσδιορισμού των ασφαλίστρων. Όλα αυτά αναμένεται να επαναληφθούν και εφέτος και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό.

Θα πρέπει να τονισθεί πως οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων όπως αυτός του κορωνοϊού. Ενδεικτικά, κάνουν εκτεταμένη χρήση της αντασφάλισης, μεταφέροντας έτσι μέρος ή και το σύνολο του κινδύνου που έχουν αναλάβει, ενώ η κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν είναι για μικρό χρονικό διάστημα (κατά βάση μικρότερο του έτους), οπότε έχουν τη δυνατότητα να επανεκτιμούν τον κίνδυνο τουλάχιστον ετησίως και να αναπροσαρμόζουν αναλόγως τα ασφάλιστρά τους.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονισθεί πως οι εγχώριες ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπερκαλύπτουν την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας -η οποία σχηματίζεται με στόχο την κάλυψη ακραίων γεγονότων και κινδύνων - και πως τα επιλέξιμα κεφάλαια της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς σε ποσοστό 96% ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1).

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ