ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορωνοϊός: Παράταση για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών

Κορωνοϊός: Παράταση για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών
INTIME

Την δυνατότητα να δημοσιεύσουν τις οικονομικές καταστάσεις του 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2020 παρέχει στις εισηγμένες επιχειρήσεις η Κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού που δημοσίευσε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Παράλληλα, με την ίδια ΠΝΠ αναστέλλεται για ένα τρίμηνο η λειτουργία του «Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων».

Ειδικότερα, εναρμονιζόμενη με τις κατευθύνσεις που εξέδωσαν όλες οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πως η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, η οποία κανονικά έληγε σήμερα, θα παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προχώρησε σε μια νέα διευκόλυνση προς όλες τις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια τους αναστέλλοντας έως τις 30 Ιουνίου, ήτοι για χρονικό διάστημα τριών μηνών, τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Για όσους δεν το γνωρίζουν το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει θεσπιστεί από το 2018. Έχει δημιουργηθεί μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρούν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Αν και έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ψήφιση του νόμου το «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» δεν έχει ενεργοποιηθεί, με την τελική καταληκτική προθεσμία που έχει θέσει η Ευρωπαΐκή Ένωση να εκπνέει τον Μάρτιο του 2021.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ