ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΕ μάς δίνει 508.806 ευρώ την ημέρα για κατασκευή δρόμων - 1,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2014-2020

Η ΕΕ μάς δίνει 508.806 ευρώ την ημέρα για κατασκευή δρόμων - 1,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2014-2020
ΙΝΤΙΜΕ

Συνολικά 1,3 δισ. ευρώ έχει λάβει η Ελλάδα την περίοδο 2014-2020 από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για έργα οδοποιίας. Αυτό σημαίνει πως μέσα σε ένα διάστημα 2.555 ημερών λαμβάνει 508.806 ευρώ την ημέρα για την κατασκευή δρόμων.

Προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη των μεταφορών της ΕΕ, εγκρίθηκε προ επταετίας κανονισμός για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, ο οποίος εισήγαγε τις έννοιες του «εκτεταμένου» και του «κεντρικού» δικτύου.

Το εκτεταμένο δίκτυο, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2050, έχει τον ευρύτερο στόχο να διασφαλίσει προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Το κεντρικό δίκτυο, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030, απαρτίζεται από εκείνα τα μέρη του εκτεταμένου δικτύου που είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν καθένα το δικό του τμήμα του διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών κατά την περίοδο 2007-2020 η ΕΕ διέθεσε περίπου 78 δισ. ευρώ σε έργα οδοποιίας, εκ των οποίων περίπου 40 δισ. ευρώ στο οδικό δίκτυο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού προέρχεται από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Την περίοδο 2014-2020 περίπου 17,8 δισ. ευρώ διατέθηκαν για την κατασκευή περίπου 2.000 χιλιομέτρων νέων και την ανακατασκευή 770 χιλιομέτρων ήδη υπαρχόντων δρόμων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων).

Ωστόσο, το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ήταν χαμηλό. Όσον αφορά στους νέους δρόμους του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, από τα 2.007 προγραμματισμένα χιλιόμετρα, έχουν ολοκληρωθεί έως τώρα 390 χιλιόμετρα. Όσον αφορά στην ανακατασκευή δρόμων, έχουν ολοκληρωθεί 387 χιλιόμετρα από τα προβλεπόμενα 770 χιλιόμετρα.

Στην Ελλάδα οι εργασίες που σχετίζονται με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών δεν έχουν ολοκληρωθεί εντελώς, ειδικά ως προς τη σύνδεση με την Βουλγαρία. Να σημειωθεί πως στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ανήκουν τόσο το έργο της Εγνατίας Οδού όσο και το έργο Ηγουμενίτσα – Πάτρα – Αθήνα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ