ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αίτηση ένταξης της Eurobank στον «Ηρακλή» - Καθοριστικό βήμα για την μείωση των «κόκκινων» δανείων

Αίτηση ένταξης της Eurobank στον «Ηρακλή» - Καθοριστικό βήμα για την μείωση των «κόκκινων» δανείων
INTIME

Αίτηση για την ένταξη ομολογιών της στο σχέδιο «Ηρακλής» υπέβαλε η Eurobank στο υπουργείο Οικονομικών.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το πιστωτικό ίδρυμα αναφέρεται πως η Eurobank με την από 19.12.2019 ανακοίνωσή της, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την πρόθεσή της, η συναλλαγή με την κωδική ονομασία Cairo (“Cairo”), συνολικού ποσού 7,5 δισ. ευρώ, να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής». Η συναλλαγή Cairo απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις, διαφορετικού μεγέθους και με διαφορετικές κατηγορίες απαιτήσεων από δάνεια, τα Cairo I, II & III.

Με την από 25.02.2020 ανακοίνωσή της, η Eurobank ενημέρωσε για την υποβολή στο υπουργείο Οικονομικών δύο αιτήσεων σύμφωνα με τον ν. 4649/2019 – ΦΕΚ Α’ 206/16.12.2019 για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» των τιτλοποιήσεων Cairo Ι και Cairo ΙΙ. Τα αιτήματα αφορούσαν στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας 1,65 δισ. ευρώ και είναι σε διαδικασία εξέτασης από της αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα ότι έχοντας εκπληρώσει όλες τις σχετικές προϋποθέσεις, υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών αίτηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» της τρίτης τιτλοποίησης, Cairo III, που αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας 754 εκατ. ευρώ.

«Οι προαναφερόμενες τρεις τιτλοποιήσεις της συναλλαγής Cairo είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στην Ελλάδα, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα Ηρακλής. Μαζί με την τιτλοποίηση Pillar, που ολοκληρώθηκε το 2019, είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις NPEs στην Ελλάδα και αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία της εμπροσθοβαρούς στρατηγικής του Ομίλου Eurobank Holdings που έχει στόχο τη μείωση του δείκτη NPEs στην περιοχή του 15%», σημειώνεται χαρακτηστικά στη σχετική ανακοίνωση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ