ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Με τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

Αμέσως μετά την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης θα αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank AE, και μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος της ΕΕ της ΕΕΤ, καθώς και τα νεοκλεγέντα μέλη αυτής κ. Δημήτριος Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank και Κωνσταντίνος Κάμαρης, Γενικός Διευθυντής της HSBC.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας.

Στόχος της ΕΕΤ είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ