ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντική αύξηση του κόστους μίσθωσης δωματίων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Σημαντική αύξηση του κόστους μίσθωσης δωματίων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
Pixabay

Από 15 έως 50 ευρώ θα καταβάλει το Δημόσιο όταν μισθώνει τουριστικά καταλύματά για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή́ διαμονή́ φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κίνδυνου της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα, Τετάρτη, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/ 12.6.2020 απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμά- των για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β ́ 2270), επανακαθορίζοντας τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής του κόστους αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση, το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά́ δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ ανά ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά́ 35 ευρώ όταν γίνεται χρήση των δωμάτιων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης.

Η προηγούμενη απόφαση του Ιουνίου προέβλεπε πως το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 30 ευρώ ανά ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης, και 10 ευρώ ανά ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά.

Δηλαδή με την νέα απόφαση που ισχύσει ήδη από σήμερα το κόστος για το Δημόσιο έχει αυξηθεί σημαντικά τόσο για τη μίσθωση κενών δωματίων όσο και για τη μίσθωση δωματίων με παροχές σίτισης.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ