ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι θα γίνει με την εξ αποστάσεως εργασία μετά τα τέλη Ιουλίου

Τι θα γίνει με την εξ αποστάσεως εργασία μετά τα τέλη Ιουλίου
Φωτογραφία αρχείου PIXABAY

Στην επέκταση του καθεστώτος της εξ αποστάσεως εργασίας και μετά τις 31 Ιουλίου προσανατολίζεται η κυβέρνηση, καθώς η εξέλιξη του κορωνοϊού δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης που ισχύει από τις 30 Ιουνίου 2020, η εξ αποστάσεως εργασία έχει παραταθεί έως τις 31 Ιουλίου. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια όσων προβλέπονταν για την τηλεργασία στην ΠΝΠ του Μαρτίου.

Όπως αναφέρει η απόφαση, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ