ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπτυξιακός νόμος: Δέκα ημέρες προθεσμία για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων

Αναπτυξιακός νόμος: Δέκα ημέρες προθεσμία για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων
Pixabay

Έως και τις 31 Ιουλίου θα παραμείνει ανοικτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα δύο εν ενεργεία καθεστώτα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, τα οποία μέσω επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και φορολογικών απαλλαγών θα διανείμουν 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται συγκεκριμένα, για τα καθεστώτα «Γενική επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος «Γενική επιχειρηματικότητα» ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ενώ τα υπόλοιπα 210 εκατ. ευρώ αφορούν σε φορολογικές απαλλαγές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατ. ευρώ αφορούν σε επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ενώ τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ αφορούν σε φορολογικές απαλλαγές.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, όπως και στη «Γενική επιχειρηματικότητα».

Εξαιρούνται από το καθεστώς οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ