ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μηναία απόκλιση 1 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα μετά τον Μάρτιο

Μηναία απόκλιση 1 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα μετά τον Μάρτιο
INTIME

Μπορεί έως το τέλος Ιουλίου 2020 να είχαν εκκαθαριστεί 5,3 εκατομμύρια δηλώσεις και ο συνολικός φόρος από την εκκαθάριση να διαμορφώθηκε σε 2 δισ. ευρώ, αλλά τα χρήματα αυτά δεν εισπράχθηκαν παρά μερικώς από την εφορία, καθώς η επέκταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων οδήγησε πολλούς στο να επιλέξουν να πληρώσουν το φόρο στο τέλος Αυγούστου

Παράλληλα, η κατάρρευση των τουριστικών αφίξεων λόγω κορωνοϊού είχε μεγάλη επίπτωση στις εισπράξεις από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών.

Οι μειωμένες φορολογικές εισπράξεις από τις δύο αυτές πηγές είχε ως αποτέλεσμα ο στόχος για φορολογικές εισπράξεις 4,8 δισ. ευρώ τον Ιούλιο να χαθεί και ως εκ τούτου να απομακρυνθούμε ακόμη περισσότερο από τον αρχικό στόχο για φορολογικά έσοδα 26 δισ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020.

Για να συνέβαινε αυτό θα έπρεπε να είχε συντελεστεί «θαύμα» 8 δισ. ευρώ περίπου, καθώς στο εξάμηνο τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 18,262 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,794 δισ. ευρώ ή 13,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Ωστόσο, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, η απόκλιση αυτή έχει διευρυνθεί περαιτέρω και σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει ήδη τα 4 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως τα συνολικά έσοδα από φόρους είχαν ανέλθει την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019 σε 26,15, δισ. ευρώ.

Το δε Ιούλιο του 2019, τα συνολικά έσοδα από φόρους είχαν διαμορφωθεί σε 5,18 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,2 δισ. ευρώ είχαν προέλθει από το φόρο εισοδήματος και τα 2,6 δισ. ευρώ από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, τα συνολικά έσοδα από φόρους είχαν ανέλθει 10,47 δισ. ευρώ σχεδόν ίδια με το 2019, όταν και είχαν διαμορφωθεί σε 10,49 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 εισπράχθηκαν φόροι συνολικού ύψους μόλις 7,8 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 11 δισ. ευρώ για το ίδιο τρίμηνο.

Πιο σχηματικά, εισπράχθηκαν 2,6 δισ. ευρώ ανά μήνα, έναντι στόχου 3,6 δισ. ευρώ.

Αυτή η μηναία απόκλιση του 1 δισ. ευρώ όχι μόνον συνεχίσθηκε τον Ιούλιο, αλλά και επιδεινώθηκε.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

NEWSLETTER

ΔΗΜΟΦΙΛΗ