ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη προ προβλέψεων και φόρων 470 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο 2020

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη προ προβλέψεων και φόρων 470 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο 2020
INTIME

Στα 922 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά λειτουργικά έσοδα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο πρώτο εξάμηνο του 2020, με τα κέρδη προ φόρων, εξαιρουμένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού, να διαμορφώνονται στα 126 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 727 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 151 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση, τα λειτουργικά έξοδα ήταν μειωμένα κατά 10% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα 428 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στα 470 εκατ. ευρώ, καταγράφοντάς άνοδο 17% σε ετήσια βάση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε τα εξής:

«Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντιμετωπίσαμε αυτό που ελπίζουμε να ήταν η κορύφωση της πανδημικής κρίσης, όσο και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ τον Ιούνιο επιταχύνθηκε η επανεκκίνηση των περισσότερων από τους τομείς της οικονομίας. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίσαμε να δίνουμε τη μέγιστη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους 3,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19», στοχεύοντας στην ενίσχυση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς και στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους 0,4 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η Τράπεζα έχει προετοιμαστεί για το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Δάνεια ενήμερων πελατών ύψους 4 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναστολής καταβολής οφειλών. Η ζήτηση για αναστολή καταβολής οφειλών σταδιακά περιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικές δυνατότητες που διατίθενται μέσω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης.

H ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, χάρις στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, μειώσαμε το απόθεμα ΜΕΑ κατά 0,8 δισ. ευρώ. Επιπλέον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το μη οργανικό τμήμα της στρατηγικής μας για τη μείωση των ΜΕΑ. Αναφορικά με την τιτλοποίηση των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix (2 δισ. ευρώ), η προκαταρκτική αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το ύψος των senior ομολογιών, ενώ στη συναλλαγή Vega ύψους 5 δισ. ευρώ, το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο της προκαταρκτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον, στο τέλος Ιουλίου λάβαμε δεσμευτική προσφορά για το χωρίς εξασφαλίσεις χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ Iris, ύψους 0,6 δισ. ευρώ.

Η κεφαλαιακή μας θέση βελτιώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Στα τέλη Ιουνίου 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16% με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, έναντι 15,1% τον Μάρτιο του 2020, με τον δείκτη CET1 στο 14% έναντι 13,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

H τράπεζα σημείωσε ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα κατά το πρώτο εξάμηνο 2020. Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά +1% και + 3% αντίστοιχα, ενώ το λειτουργικό κόστος μειώθηκε περαιτέρω κατά 10% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση.

Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στα 470 εκατ. ευρώ, κατά 17% υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα 670 εκατ. ευρώ, με 341 εκατ. ευρώ από αυτές να σχετίζονται με το Covid-19. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά 215 εκατ. ευρώ έχοντας ενσωματώσει την επίπτωση της πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων ανήλθαν σε κέρδη προ φόρων 126 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζουμε επιμελώς το σχέδιο μετασχηματισμού της τράπεζας, με στόχο αυτό να έχει οριστικοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους. Στρατηγική μας στόχευση παραμένει μια αποτελεσματική, με υγιή στοιχεία ενεργητικού, κερδοφόρα τράπεζα, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας, και είμαστε δεσμευμένοι σε αυτήν».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ