ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανθεκτικά τα λειτουργικά αποτελέσματα παρά την πανδημία

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανθεκτικά τα λειτουργικά αποτελέσματα παρά την πανδημία

Έσοδα 438 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 106,5 εκατ. ευρώ.

Το προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 72,3 εκατ. ευρώ, έναντι 112,2 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 36% επηρεαζόμενο από την εφαρμογή lockdown και κυρίως από την μείωση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους όπου η μείωση του κλάδου των Παραχωρήσεων σε επίπεδο EBITDA ανήλθε σε 26,6 εκατ. αντίστοιχα.

Επίσης, το προ φόρων τόκων και αποσβέσεων στο πρώτο εξάμηνο 2020 περιλαμβάνει έξοδα μετασχηματισμού ποσού 10 εκατ. ευρώ (4,8 εκατ. στα έξοδα διοίκησης και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές 5,2 εκατ. από απομείωση αξίας ακινήτου προς πώληση), δηλαδή χωρίς αυτά διαμορφώθηκε σε 82,3 εκατ.

Σημειώνεται ότι παρά τις επιπτώσεις του κορωνοϊού τρεις από τους πέντε κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημείωσαν αύξηση του EBITDA, συγκεκριμένα στις ΑΠΕ, στο Περιβάλλον και στην Ανάπτυξη Ακινήτων.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν σε 19,9 εκατ. ευρώ, έναντι 61,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές 21,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 29,4 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ μετά από φόρους παρουσίασε ζημιές 32 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 5,7 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Οι σημαντικές εξελίξεις του εξαμήνου

Σε ό,τι αφορά στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα:

• Στον κλάδο της Κατασκευής:

- H ΑΚΤΩΡ εστίασε στην υλοποίηση σημαντικών έργων όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, η Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, το σιδηροδρομικό έργο Gurasada - Ilteu 2c καθώς και το έργο οδοποιίας του Sebes Turda Lot-2 στην Ρουμανία.

- Το σχέδιο μετασχηματισμού του Κλάδου έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, με τη μείωση των δαπανών προσωπικού και του κόστους πωληθέντων, τη διάθεση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την κατάρτιση με τις τράπεζες ενός «οδικού χάρτη» με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη της Κατασκευής.

  • Στον κλάδο των Παραχωρήσεων:

- Η κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους μειώθηκε σημαντικά λόγω της εφαρμογής των απαγορευτικών μέτρων κυκλοφορίας από την ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 (Αττική Οδός -26,6%, Μορέας -30,4%, Ολυμπία Οδός -27,2%, Γέφυρα -30,6% και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου -19,3% για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 έναντι 2019), ενώ με την άρση τους η κυκλοφορία επανακάμπτει σταδιακά.

- Στις 13.05.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ των αρμοδίων Υπουργών - εκπροσώπων του ελληνικού Δημοσίου, της ΕΤΑΔ, του ΤΑΙΠΕΔ, της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και της Παραχωρησιούχου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ». Η συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση για περίοδο 40 ετών - με δικαίωμα αμοιβαίας παράτασης για άλλα 10 χρόνια - του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, αντιπροσωπεύοντας μία συνολική επένδυση της τάξεως των 100 εκατ. με πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία.

• Στον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας:

- Ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο ακόμη αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 90 ΜW, τα οποία και τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία. Στις 30.06.2020 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έργων ΑΠΕ της Εταιρείας και των θυγατρικών της ήταν 491 ΜW.

- Νέα έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 88,2 ΜW βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ο αρχικός στόχος ήταν να τεθούν σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2020 ωστόσο λόγω καθυστέρησης διοικητικών πράξεων αλλά και των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η ολοκλήρωση της υλοποίησης των υπό κατασκευή αιολικών πάρκων μετατίθεται για το 2021. Διευκρινίζεται ότι με νομοθετική ρύθμιση έχει ήδη δοθεί τετράμηνη παράταση για την ισχύ των όρων σύνδεσης έργων ΑΠΕ που είχαν αρχική προθεσμία σύνδεσης την 31.12.2020.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ανανέωσε στο σύνολό τους τις συμβάσεις διαχείρισης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων η διάρκεια των οποίων έληγε εντός του έτους. Ο Όμιλος λειτουργεί 5 μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων με δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 700.000 τόνους ετησίως, 2 μονάδες επεξεργασίας κλινικών αποβλήτων, καθώς και 4 έργα παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου εκλυόμενου από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 35 MWe.

  • Στον Κλάδο της Ανάπτυξης Ακινήτων:

- Λόγω των μέτρων εξάπλωσης του COVID-19 η επισκεψιμότητα στο πάρκο «Smart Park» επηρεάστηκε από την αναστολή της λειτουργίας των εμπορικών κέντρων από την 13.03.2020 μέχρι και την 04.05.2020. Από τα μέσα Μαϊου 2020 το πάρκο επανεκκίνησε σταδιακά, ενώ σημείωσε αύξηση επισκεψιμότητας κατά 19% τον Ιούνιο και 15% για τον Ιούλιο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

- Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δόθηκε απαλλαγή στους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης, από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.

- Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Y.Α.1164/2020 δόθηκε απαλλαγή με παράταση της απόφασης και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στα καταστήματα επιχειρήσεων εστίασης, προβολής κινηματογραφικών ταινιών και πολιτισμού.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ