ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν εν μέσω πανδημίας τα «φέσια» των Δήμων

Αυξήθηκαν εν μέσω πανδημίας τα «φέσια» των Δήμων
INTIME NEWS/ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Την παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, υιοθετώντας σχετικό αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου και του κ. Σκυλακάκη επιχορηγήθηκαν 84 δήμοι με το συνολικό ποσό των 92 εκατ. ευρώ για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Ωστόσο, στις 15 Σεπτεμβρίου το ΥΠΕΣ ζήτησε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παράταση για τη χρήση των σχετικών πιστώσεων επικαλούμενο τη συνεχιζόμενη ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από τους φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας, ιδίως δε των χρονικών περιθωρίων για τη χρησιμοποίηση της επιχορήγησης από τους φορείς για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους.

Να σημειωθεί πως οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνονται στα 2,45 δισ. ευρώ και έχουν επηρεασθεί από την πανδημία του κορωνοϊού κάτι που αναγνωρίζουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στην έβδομη έκθεση αξιολόγησης που συνέταξαν στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Είναι ενδεικτικό πως τα «φέσια» της τοπικής αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν από τα 179 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, στα 255 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου 2020, κάτι που εν πολλοίς σχετίζεται με την πανδημία.

Αυτό συνέβη παρά τις δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους Δήμους προς τρίτους, την οποία ψήφισε η Βουλή πρόσφατα.

Με τη διάταξη αυτή θεσμοθετήθηκε μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ που προβλέπει ότι το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα υποβάλλουν προς το υπουργείο Εσωτερικών κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους.

Με εξαίρεση τα εντάλματα, τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν με ευθύνη των δικαιούχων, ο Δήμος θα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε το ποσό θα παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ (και σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη συνέχεια θα γίνεται άμεση η πληρωμή των δικαιούχων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ