ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στην προνοιακή πολιτική δρομολογεί η κυβέρνηση εν μέσω κορωνοϊού

Αλλαγές στην προνοιακή πολιτική δρομολογεί η κυβέρνηση εν μέσω κορωνοϊού
INTIME NEWS

Στον επανασχεδιασμό του συστήματος προνοιακής πολιτικής θα προχωρήσει μέσα στο 2021 η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της επισκόπησης των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης.

Για όσους δεν το γνωρίζουν η επισκόπηση δαπανών είναι «τέκνο» του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και ουσιαστικά συνίσταται στον εντοπισμό μη παραγωγικών δαπανών των υπουργείων που μπορούν να ψαλιδιστούν.

Την τελευταία τριετία το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποτίμηση προτάσεων για πολιτικές εξοικονόμησης πόρων από τα υπουργεία, με σκοπό τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις για την κοινωνική προστασία ευάλωτων πληθυσμών σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα με τρόπο διατηρήσιμο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων. Τις προτάσεις αυτές τις ενσωμάτωσε στους προϋπολογισμούς των ετών 2017, 2018 και 2019.

Για το 2020 υλοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η δράση που εντάσσεται στην επισκόπηση δαπανών και εσόδων των ΟΤΑ για την ορθή δήλωση των τετραγωνικών μέτρων των οικοδομών, που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία (δηλώθηκαν 60 εκατ. επιπλέον τετραγωνικά μέτρα περίπου από 2,6 εκατ. πολίτες) και θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα των ΟΤΑ το 2021 και τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2021 για την περίοδο που έπεται, η πρόκληση έγκειται στην εντατικοποίηση της διαδικασίας αυτής σε όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και οικονομικής αποτελεσματικότητας. Κύρια προτεραιότητα σε αυτό το πλαίσιο, είναι η εξέταση των αδυναμιών του συστήματος προνοιακής πολιτικής της χώρας και ο επανασχεδιασμός του, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του και να μπορεί να υποστηρίζει με δικαιοσύνη όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Όπως αναφέρει το προσχέδιο προϋπολογισμού 2021, βασικές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν η επανεξέταση και κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η εντατικοποίηση των διασταυρώσεων μέσα από διαλειτουργούσες βάσεις δεδομένων και η ισχυροποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού.

«Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στη θωράκιση του συστήματος με δικλείδες και προϋποθέσεις που δεν θα επιτρέπουν την εκμετάλλευσή του εις βάρος της κοινωνικής αλληλεγγύης και ανταποδοτικότητας», τονίζεται σχετικά.

Στο επίκεντρο της επισκόπησης δαπανών βρίσκονται και άλλες δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των φορέων, την καλύτερη διαχείριση του στόλου των κρατικών οχημάτων, τον περιορισμό της τηλεπικονωνιακής δαπάνης, στον εξορθολογισμό της ενεργειακής δαπάνης και την απλούστευση των διαδικασιών είσπραξης κύριων κατηγοριών εσόδων των ΟΤΑ, ώστε να απελευθερωθούν ανθρώπινοι πόροι και να ενισχυθεί η καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ