ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με αργά βήματα προχωρεί η αναμόρφωση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου

Με αργά βήματα προχωρεί η αναμόρφωση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
INTIME

Ο κορωνοϊός έχει φρενάρει το έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που έχει αναλάβει την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Για όσους δεν το γνωρίζουν το Συνεγγυητικό είναι ένας θεσμός με ένα αιώνα παράδοση που δημιουργήθηκε για να αποζημιώνει τους πελάτες - επενδυτές των χρηματιστηριακών εταιρειών στην περίπτωση που λόγω μόνιμης και οριστικής αδυναμίας τους δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους από παρασχεθείσες προς αυτούς επενδυτικές υπηρεσίες.

Με τα χρόνια μέλη του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών εκτός από τις χρηματιστηριακές εταιρείες (Α.Ε.Π.Ε.Υ), έγιναν οι τράπεζες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, κ.α..

Η μεταρρύθμιση συγκεκριμένων προβλέψεων της νομοθεσίας που διέπει ο Συνεγγυητικό κρίθηκε επιβεβλημένη από την κυβέρνηση. Προς το σκοπό αυτό με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Ζαββού συστάθηκε 11μελης νομοπαρασκευαστική επιτροπής για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, της οποίας προεδρεύει η Ελένη Βρέντζου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών.

Έργο της επιτροπής είναι η σύνταξη σχεδίου νόμου με το οποίο θα επικαιροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, ως προς τη διακυβέρνησή του, τη σύνθεση και λειτουργία του.

Από τις έως σήμερα συνεδριάσεις της Επιτροπής- πολλές εκ των οποίων γίνονται με τηλεδιασκέψεις- διαφάνηκε πως το μοντέλο διοίκησης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν θα αλλάξει ριζικά, ήτοι δεν θα μετατραπεί σε ένα φορέα εποπτευόμενο από το υπουργείο Οικονομικών , όπως π.χ. το Ταμείο Εγγυήσεων Καταθέσεων, αλλά θα παραμείνει διοικητικά αυτόνομο με την προεδρία να ασκείται από τον εκάστοτε επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύσει σήμερα.

Ακόμη, έχει διαφανεί η βούληση να υπάρξει δίκαιη λύση στο θέμα της εξίσωσης των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων παλαιών και νέων μεριδιούχων, με τα ιδρυτικά μέλη του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, τα οποία και το «προικοδότησαν», να λαμβάνουν μιας μορφής αποζημίωση που σε βάθος χρόνου θα τους εξισώσει με τους νέους μεριδιούχους.

Έτσι, σε βάθος χρόνου θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η αξία της ατομικής μερίδας των υποχρεωτικά μεριδιούχων στο Συνεγγυητικό να αποτιμάται ενιαία για παλαιούς και νέους μεριδιούχους. Χωρίς να αδικηθούν οι ιδρυτές του και χωρίς να αισθάνονται πως έχουν λιγότερα δικαιώματα τα νεότερα μέλη, ήτοι αυτά που εισήλθαν μετά το 1999.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ