ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού στο επίκεντρο του Eurogroup

Το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού στο επίκεντρο του Eurogroup
European Union

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οικονομικές προοπτικές και οι προκλήσεις για την οικονομία της ευρωζώνης, η πιθανή μελλοντική εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, αλλά και θέματα σχετικά με την Τραπεζική Ένωση και την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες στο πλαίσιο εξυγίανσης, θα εξετασθούν σήμερα στο Eurogroup, το οποίο θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.

Δεδομένης της πρόσφατης εκ νέου κλιμάκωσης του κορωνοϊού ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου κάλεσε την διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (EDCD), Αντρέα Αμμόν, να ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας.

Στη συνέχεια, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις με την Πρόεδρο της επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ιρένε Τινάγκλι, σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις και τις προκλήσεις πολιτικής που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης στην παρούσα συγκυρία.

Οι υπουργοί θα προβούν σε απολογισμό της προόδου όσον αφορά στην εφαρμογή των τριών διχτυών ασφαλείας που συμφωνήθηκαν κατά το Eurogroup τον Απρίλιο του 2020, και είναι συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE), το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΤΕπ και οι πιστωτικές γραμμές του ΕΜΣ όσον αφορά την Ενίσχυση για την Πανδημική Κρίση.

Εν συνεχεία οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν στρατηγική συζήτηση σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις μιας πιθανής μελλοντικής εισαγωγής ψηφιακού ευρώ, η οποία αποτελεί μία από τις προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών του Eurogroup.

Τέλος, οι υπουργοί Οικονομικών θα εξετάζουν μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με το τραπεζικό σύστημα.

Ο Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ανρεά Ενρία, θα ενημερώσει το Eurogroup σχετικά με τα εποπτικά καθήκοντα που έχει ασκήσει η τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ μετά την τελευταία αναφορά του Ιουνίου 2020. Θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στις τράπεζες και τα μέτρα που εγκρίθηκαν, το Brexit και τον κλιματικό κίνδυνο.

Η Πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), Έλκε Κόνιγκ, θα ενημερώσει το Eurogroup σχετικά με τις πρόσφατες δραστηριότητες του SRB, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Θα ενημερώσει επίσης το Eurogroup σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τον σχεδιασμό της εξυγίανσης, τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων και τη δυνατότητα εξυγίανσης και θα παράσχει ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης.

Στη βάση αυτή οι υπουργοί θα ενημερωθούν για την πορεία των εν εξελίξει τεχνικών συζητήσεων σχετικά με τις ανάγκες ρευστότητας και τις πηγές ρευστότητας για τις τράπεζες που εξέρχονται από διαδικασία εξυγίανσης και σχετικά με τις επιλογές για την αντιμετώπιση των περιορισμών στο ισχύον πλαίσιο παροχής ρευστότητας κατά την εξυγίανση.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

NEWSLETTER

ΔΗΜΟΦΙΛΗ