ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στις έγχαρτες χρηματοοικονομικές αναφορές λόγω κορωνοϊού έδωσε η ΕΕ

Παράταση στις έγχαρτες χρηματοοικονομικές αναφορές λόγω κορωνοϊού έδωσε η ΕΕ
AP Photo/Yves Logghe

Μικρή παράταση έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εφαρμογή της νέας φόρμας υποβολής των χρηματοοικονομικών αναφορών, η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό 815/2018 της ΕΕ, πρέπει να είναι σύμφωνη με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο ( European Single Electronic Format -ESEF). Την παράταση γνωστοποίησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) με σχετική της ανακοίνωση.

Η απόφαση της Κομισιόν προβλέπει πλέον πως το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις οι οποίες περιέχουν οικονομικές καταστάσεις για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα. Κρίθηκε δε επιβεβλημένη ώστε οι επιχειρήσεις να μην αντιμετωπίσουν εν μέσω κορωνοϊού πρόσθετες δυσκολίες σχετικές με τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων.

Η σχετική απόφαση αναφέρει:

«Προκειμένου να παρέχεται αρκετός χρόνος για την αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων από τους εκδότες και για την ελαχιστοποίηση του κόστους συμμόρφωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις οι οποίες περιέχουν οικονομικές καταστάσεις για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτρέπεται στους εκδότες να υιοθετήσουν την ταξινομία που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό ήδη για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα».

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ψηφιακή αναφορά επιβάλλει σημαντικές αλλαγές στη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών και στις εκδιδόμενες επί αυτών εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Με το ESEF, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ανάλυσης και της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βελτιώνοντας έτσι τα οφέλη για τους χρήστες τους, μειώνοντας δραστικά τα σφάλματα, δεδομένου ότι η ανάλυση και επεξεργασία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα διενεργείται με ψηφιακό τρόπο.

Ακόμη και εάν ο κορωνοϊός έφερε καθυστερήσεις στη διαδικασία ο τρόπος αναφοράς που βασίζεται στο χαρτί και που είναι αναγνώσιμος μόνο από ανθρώπινο μάτι, θα αποτελεί σύντομα παρελθόν

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ