ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας : «Ασπίδα προστασίας» απέναντι στο οικονομικό έγκλημα στήνει η κυβέρνηση

Σταϊκούρας : «Ασπίδα προστασίας» απέναντι στο οικονομικό έγκλημα στήνει η κυβέρνηση
INTIME

Σε πέντε βασικούς άξονες μέσω των οποίων η κυβέρνηση συστηματικά και μεθοδικά, σχηματίζει μια «ασπίδα προστασίας» απέναντι στο οικονομικό έγκλημα αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας  στο διαδικτυακό συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Πιστοποιημένων Ελεγκτών κατά της Απάτης (ACFE Greece), με τίτλο «Virtual Anti-Fraud Tech Fair».

Ο υπουργός τόνισε στην τοποθέτησή του πως το συνεχώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενο ψηφιακό και τεχνολογικό περιβάλλον δημιουργεί νέους κινδύνους που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα, κίνδυνοι που όπως επεσήμανε πολλαπλασιάζονται, εξαιτίας των αλλαγών στον τρόπο ζωής των πολιτών και των νέων συνηθειών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων, που έχουν ληφθεί από τις Κυβερνήσεις, για την συγκράτηση της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση στη χρήση των ψηφιακών μέσων, που, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξοικείωσης ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, έχει δημιουργήσει "πρόσφορο" έδαφος για την εκμετάλλευση των πολιτών μέσω τεχνολογικών μέσων. Το υπουργείο Οικονομικών, αντιλαμβανόμενο πλήρως τους κινδύνους και την ανάγκη προστασίας όλων των πολιτών, του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, έχει θέσει, ψηλά στην ατζέντα του, την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος», σημείωσε.

Στο σημείο αυτό απαρίθμησε πέντε άξονες στους οποίους η κυβέρνηση έχει στηρίξει την θεσμική της απάντηση κατά του οικονομικού εγκλήματος. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα εξής:

  • Στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (2018/843), με την ψήφιση του Ν.4734/2020, ενισχύοντας το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Στην επίλυση των θεσμικών εκκρεμοτήτων ώστε να λειτουργήσει το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, στο οποίο και θα καταχωρούνται οι δικαιούχοι των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της χώρας.
  • Στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153 για τη θέσπιση κανόνων, με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων.
  • Στη συνεργασία με τη Διεθνή Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και με τη νομική υπηρεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
  • Στη συμμετοχή μεδυναμική παρουσία, στις ομάδες εργασίας και στην Ολομέλεια της FATF, προκειμένου η γνώση της διοίκησης στα θέματα αντιμετώπισης των συγκεκριμένων οικονομικών εγκλημάτων να είναι επικαιροποιημένη και οι εθνικές δράσεις να εναρμονίζονται με τα διεθνή πρότυπα.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας έκανε ειδικότερη αναφορά στον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων, καθώς και των υπηρεσιών που σχετίζονται με θεματοφυλακή ψηφιακών πορτοφολιών. Όπως είπε, το υπουργείο Οικονομικών είναι παρόν σε όλες τις συναντήσεις και συζητήσεις, τόσο σε επίπεδο διεθνών προτύπων όσο και στο υπό διαμόρφωση κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και σε εθνικό επίπεδο, έχει ήδη δρομολογήσει την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, με το Ν.4734/2020:

  • Περιορίζεται η ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη εποπτείας για σκοπούς αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  • Θεσπίζεται περιορισμός ποσού στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες.
  • Παρέχεται η δυνατότητα στην εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, καθώς και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών.
  • Το υπουργείο Οικονομικών, ως ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας, συντονίζει, σε εθνικό επίπεδο, την προσπάθεια για οριοθέτηση του πεδίου των ψηφιακών νομισμάτων, ιδίως όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, την υιοθέτηση εποπτικών πρακτικών, την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωσή τους, μέσω συναντήσεων, συσκέψεων και συγκρότησης ομάδων εργασίας.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

NEWSLETTER

ΔΗΜΟΦΙΛΗ