ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι υπάλληλοι τραπεζών και ενεργειακών ΔΕΚΟ οι καλύτερα αμειβόμενοι στην Ελλάδα

Οι υπάλληλοι τραπεζών και ενεργειακών ΔΕΚΟ οι καλύτερα αμειβόμενοι στην Ελλάδα
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Οι εργαζόμενοι σε τράπεζες και ενεργειακές ΔΕΚΟ είναι οι καλύτερα αμειβόμενοι στην ελληνική  αγορά εργασίας, όπως προκύπτει από στοιχεία για τη Διάρθρωση και Κατανομή των Αμοιβών στην Ελλάδα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Από τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι για το έτος αναφοράς 2018, οι μεγαλύτερες μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με 35.273 και 29.248 ευρώ, σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα και ακολουθεί ο κλάδος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με 30.623 ευρώ για τους άνδρες και ο κλάδος ορυχείων και λατομείων για τις γυναίκες με 23.643 ευρώ.

Σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης, η έρευνα καταγράφει πως οι υψηλότερες αποδοχές για τους κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών καταγράφονται στον κλάδο των ορυχείων και λατομείων, ενώ οι χαμηλότερα αμειβόμενοι κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών απασχολούνται στον κλάδο της εκπαίδευσης.

Για τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι υψηλότερες αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο μεταφοράς και αποθήκευσης, ενώ οι χαμηλότερες στον κλάδο των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Για τους κατόχους απολυτηρίου λυκείου/ΙΕΚ οι υψηλότερες αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, ενώ οι χαμηλότερες αποδοχές στον κλάδο δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης.

Για τους κατόχους απολυτηρίου βασικής εκπαίδευσης, οι υψηλότερες αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, ενώ οι χαμηλότερες αποδοχές στον κλάδο διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων

Αναφορικά με την κατάταξη των εργαζομένων κατά ατομικό επάγγελμα, οι μεγαλύτερες αποδοχές για το 2018, καταγράφονται στα ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, ενώ ακολουθούν οι κάθε είδους επαγγελματίες, π.χ. γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, κ.α..

Όσον αφορά στους απασχολούμενους με θέση ευθύνης τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν πως οι θέσεις ευθύνης καταλαμβάνονται από άνδρες σε ποσοστό 62,6%, με πρώτη την ηλικιακή ομάδα 36-54 ετών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ