ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,04 δισ. ευρώ στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,04 δισ. ευρώ στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

Στα 9,625 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016, οδηγώντας στην καταγραφή πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,04 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε σήμερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016, το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 194 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 615 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 3,04 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,23 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,06 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9,625 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 964 εκατ. ευρώ ή 11,1% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,104 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 322 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 544 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (589 εκατ. ευρώ).

Ειδικά το Φεβρουάριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,411 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 571 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,455 δισ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 335 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (244 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν στα 8,301 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 976 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9,27 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,9 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 961 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 913 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 195 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 40 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 11 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης και 27 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας. Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,160 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 360 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,52 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού αποτελεί δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί στις τρέχουσες συζητήσεις της κυβέρνησης με τους θεσμούς.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ