ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάκτωρ: Αυτό είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο

Ελλάκτωρ: Αυτό είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο

Οι κύριοι Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης και Αλέξανδρος Εξάρχου είναι τα δύο νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ, μετά τις παραιτήσεις των κυρίων Δημητρίου Καλλιτσάντση και Μιχαήλ Κατούνα.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, η Ελλάκτωρ ενημερώνει, σε συνέχεια της από 30.12.2020 ανακοίνωσής της, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 31.12.2020, αποφάσισε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. και εξέλεξε: α) νέο Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηπαναγιώτη και β) νέο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Χατζηπαναγιώτη συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η εκλογή αυτή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

  1. Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  2. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος , Μέλος Εκτελεστικό,
  4. Αλέξανδρος Εξάρχου , Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  5. Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  6. Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  7. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
  8. Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος και
  9. Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ