ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώληση ενήμερων δανείων μαζί με τα κόκκινα δάνεια

Πώληση ενήμερων δανείων μαζί με τα κόκκινα δάνεια

Πώληση ενήμερων δανείων μαζί με τα κόκκινα δάνεια προτείνουν οι θεσμοί προκειμένου να καταστούν πιο ελκυστικά για τα funds τα υπερήμερα δάνεια των ελληνικών τραπεζών.

Η πρόταση έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα με τους επικεφαλής των θεσμών ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Αρμοδίως τονίστηκε πως η εν λόγω πρόταση αποβλέπει στο να γίνεται πιο ελκυστικό το πακέτο της πώλησης των δανείων, ενώ όπως επισημάνθηκε υπάρχει ενδιαφέρον από distress fundsγια να αποκτήσουν κόκκινα δάνεια.

Η πρόταση των θεσμών που εξετάζεται θετικά από την Τράπεζα της Ελλάδος σκοπεύει στην αύξηση του τιμήματος που θα λάβουν οι τράπεζες από τα funds για τα κόκκινα δάνεια.

Σημειώνεται πως η ΤτΕ δημοσιοποίησε το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση.

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζονται θέματα όπως η διαδικασία για την παροχή άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα, η προληπτική εποπτεία και η υποβολή στοιχείων και αναφορών.

Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς πώληση απαιτήσεις είναι, να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής εντός 12 μηνών προ της προσφοράς να ρυθμίσει ή διακανονίσει τις οφειλές του. Εξαιρούνται απαιτήσεις επίδικες ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις κατά οφειλετών μη συνεργάσιμων.

Όπως προβλέπει η Πράξη, οι εταιρείες που θα προχωρούν στη διαχείριση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στην αγορά τέτοιων απαιτήσεων θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Εφόσον προτίθενται πέραν της διαχείρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να προβαίνουν σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων, θα πρέπει να έχουν ελάχιστο κεφάλαιο 5,85 εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ