ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Ποιες αλλαγές επιφέρει το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ

Σταϊκούρας: Ποιες αλλαγές επιφέρει το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ
INTIME

Στην αναφορά πως με το σχέδιο νόμου για το μισθολόγιο της φορολογικής διοίκησης η Κυβέρνηση δρομολογεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα της χώρας, υιοθετεί κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, και υλοποιεί πολιτικές για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης προχώρησε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Για το νέο μισθολόγιο του προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), είπε πως πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της απόδοσης της φορολογικής αρχής, μέσω τόνωσης της παραγωγικότητας, βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών, και αύξησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στη βάση αυτή τόνισε πως με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου:

 • Ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ως το σύνολο του βασικού μισθού, επιδομάτων, παροχών, της ειδικής αμοιβής, καθώς και της προσωπικής διαφοράς.
 • Οι υπάλληλοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια βασικού μισθού και σε βαθμούς θέσης εργασίας.
 • Καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος ωρίμανσης των μισθολογικών κλιμακίων για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.
 • Εισάγεται σύστημα προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης, σε μία προσπάθεια σύνδεσης της εξέλιξης όχι μόνο με τον χρόνο υπηρεσίας, αλλά και με την αξιολόγηση του προσωπικού.
 • Θεσπίζεται η χορήγηση ειδικής αμοιβής, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη συμμετοχή κάθε υπαλλήλου στην ετήσια αξιολόγηση.
 • Καθορίζεται η αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, η αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και η δυνατότητα αύξησης της απογευματινής υπερωριακής εργασίας.
 • Θεσπίζεται η χορήγηση βραβείου επίτευξης στόχων σε ετήσια βάση, υπό τον όρο της υπέρβασης τεθέντων στόχων, και της συμμετοχής των υπαλλήλων στην διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης.
 • Τροποποιούνται και συμπληρώνονται σχετικές διατάξεις σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων της ΑΑΔΕ, την υποχρεωτική συμμετοχή των προϊσταμένων στην αξιολόγηση, και τη διαδικασία εισαγωγής νέων κριτηρίων στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης.
 • Προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ταχύτερη υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και έργων δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτουμένων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στην εμπρόθεσμη τροπολογία που συνοδεύει το σχέδιο δόμου και η οποία όπως είπε εμπεριέχει σημαντικές διατάξεις, με τις οποίες .

-Απαλλάσσονται και για τον μήνα Μάρτιο, όπως ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, οι μισθωτές συγκεκριμένων επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορονοϊό.

- Διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής των οικείων Κτηματικών Υπηρεσιών και το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, υπό προϋποθέσεις, για ακίνητα που:

 1. απαλλοτριώθηκαν, το 1924, υπέρ του Δήμου Σερρών προς αποκατάσταση πυροπλήκτων,
 2. εντάχθηκαν, ως πρώην δασικά, σε σχέδιο πόλης και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου, το 1963, ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νέου Παντελεήμονα Πιερίας, και
 3. βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου, το 1894, ρυμοτομικού σχεδίου στη Μαλεσίνα προς αποκατάσταση σεισμοπαθών.

- Απλουστεύονται, διασαφηνίζονται και τυποποιούνται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής και παραμονής των πιστοποιημένων εκτιμητών στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ταχύτερη παραλαβή, η καλύτερη αξιολόγηση και ο άμεσος έλεγχος των δικαιολογητικών, παράλληλα με τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής των δικαιολογητικών, θα οδηγήσει, αφενός στη σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου, και αφετέρου θα διασφαλίσει την αξιοπιστία του Μητρώου, η χρήση του οποίου αυξάνεται διαχρονικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών είναι εγγεγραμμένοι συνολικά 845 πιστοποιημένοι εκτιμητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι εκπονούν εκτιμήσεις που άπτονται θεμάτων δημόσιας περιουσίας και δημοσίου συμφέροντος.

- Ολοκληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο παροχής φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό με τη θέσπιση κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices). Κατά τον υπουργό, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα διάφανο και οριοθετημένο πλαίσιο που θα απαντά στις ανάγκες φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για την διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών υποθέσεων που σχετίζονται με τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές φορολόγησης, αναφορικά με τη διαχείριση των χρηματικών/επενδυτικών ροών και της οικογενειακής τους περιουσίας.

«Επισημαίνεται ότι αυτές οι εταιρείες δεν θα μπορούν να επιδιώκουν την εμπορική δραστηριοποίηση και συναφώς την επίτευξη κέρδους, ενώ θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, με τον συντελεστή φορολόγησης των εταιρειών. Ειδικότερα, παρέχονται φορολογικά κίνητρα για τη σύσταση και τη λειτουργία των εταιρειών αυτών στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Τα κίνητρα αυτά συνίστανται σε ειδικό τρόπο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματός τους με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιούν κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν ήδη για τις εμπορο-βιομηχανικές εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ν.3427/2005), ακολουθώντας Διεθνή Πρότυπα (ΟΟΣΑ), καθώς και τις αρχές της ορθής φορολογικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην προσέλκυση περισσότερων φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό, και θα εφαρμόζεται για όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη ή καθίστανται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή κείμενων ή ειδικότερων διατάξεων», είπε ο υπουργός.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ