ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς μπορείτε να επενδύσετε με 60 ευρώ το μήνα σε εποχές μηδενικών επιτοκίων

Πώς μπορείτε να επενδύσετε με 60 ευρώ το μήνα σε εποχές μηδενικών επιτοκίων
O κ. Γιώργος Κεφάλας, Βοηθός Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Προϊόντων Retail Banking της Eurobank.

Αντιμέτωποι με μηδενικά επιτόκια βρίσκονται και θα βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα οι καταθέτες, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα στον ορίζοντα τον επενδύσεων.

Αναγνωρίζοντας ακριβώς αυτή τη νέα πραγματικότητα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν καινοτόμα τραπεζικά προγράμματα, τα οποία επιτρέπουν συμμετοχή σε επένδυση ακόμη και με 60 ευρώ κάθε μήνα.

«Η πειθαρχημένη αποταμίευση που καταλήγει σε επένδυση είναι το «αντίδοτο» στις περιόδους των μηδενικών επιτοκίων» τονίζει ο κ. Γιώργος Κεφάλας, Βοηθός Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Προϊόντων Retail Banking της Eurobank.

Μάλιστα, όπως εξηγεί, η μέθοδος αυτή απευθύνεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, καθώς δεν απαιτεί κάποιο μεγάλο διαθέσιμο κεφάλαιο αλλά μόνο συνέπεια στις τακτικές καταβολές. Μάλιστα, με δεδομένο ότι ο πήχης των επενδύσεων μπορεί να ξεκινήσει από πολύ χαμηλά -ακόμη και από τα 60 ευρώ το μήνα- η πειθαρχημένη αποταμίευση αφορά σημαντική μερίδα υποψήφιων επενδυτών.

Όπως εξηγεί ο κ. Κεφάλας, στην περίπτωση αυτή το κρίσιμο δεδομένο είναι η πειθαρχία στην αποταμίευση, η οποία επιτυγχάνεται θέτοντας έναν συγκεκριμένο στόχο. Αυτός μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμος όπως είναι για παράδειγμα, η αγορά μιας τηλεόρασης ή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, μεσοπρόθεσμος, όπως είναι η χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών ή και μακροπρόθεσμος, όπως για παράδειγμα η εξασφάλιση ενός επιπλέον εισοδήματος για κάποιον μετά την συνταξιοδότηση του.

Από εκεί και πέρα, είτε μιλάμε για επενδύσεις των 60 είτε των 1.000 ευρώ το μήνα, οι βασικές αρχές βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα βαλάντια. Σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τον κ. Κεφαλά, κοινός παρονομαστής είναι το μέγεθος του ρίσκου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο εκάστοτε επενδυτής, προκειμένου να επιλέξει και την κατηγορία της επένδυσής του. Από τα αμοιβαία κεφάλαια μέχρι σύνθετες επενδύσεις, τα ομόλογα και τις μετοχές, αλλά και ακόμα πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις, καθώς υπάρχει πλήθος επιλογών ανάλογα με τη διάθεση για ρίσκο και το χρονικό ορίζοντα του εκάστοτε επενδυτή.

Σε κάθε περίπτωση όμως, και με δεδομένο ότι δεν έχουν όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές τις απαραίτητες γνώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει υποστήριξη από εξειδικευμένους γνώστες της αγοράς προκειμένου να μπορεί να κατανοεί ο καθένας από εμάς σε τι επενδύει.

Πέρα όμως από την επιτακτική ανάγκη να υπάρχει επαρκής και αξιόπιστη ενημέρωση, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι επενδυτές να μην αντιμετωπίζουν την επένδυση ευκαιριακά, αλλά αντίθετα να ξεκινήσουν να «κτίζουν» το επενδυτικό τους πλάνο, όσο το δυνατό νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, «ποτέ δεν είναι αργά» καθώς ακόμα και τα 15 χρόνια επένδυσης μπορούν να αποτελέσουν έναν ικανό ορίζοντα επένδυσης.

Γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και στα 45 ή και τα 50 έτη ηλικίας του, μπορεί κανείς να ξεκινήσει να υλοποιεί ένα σταθερό και πειθαρχημένο επενδυτικό πρόγραμμα.

Στροφή από τις καταθέσεις προς τις επενδύσεις

Πάντως , αυτό που διαπιστώνουν τα τραπεζικά στελέχη είναι πως με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς τα διαθέσιμα των νοικοκυριών μεταφέρονται σταδιακά από τις «απλές» καταθέσεις σε επενδυτικά προϊόντα με σαφώς καλύτερες προοπτικές απόδοσης.

Όπως εξηγεί ο κ. Κεφαλάς, αυτή τη στιγμή, συγκρίνοντας τα δεδομένα στην Ελλάδα με το μέσο όρο της ευρωζώνης, υπάρχουν περίπου 15 δισ. ευρώ σε καταθέσεις που θα μπορούσαν να επανατοποθετηθούν σε άλλου τύπου επενδυτικά προϊόντα,
με βάση το επενδυτικό προφίλ και τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου. Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα το 55% περίπου του συνόλου των άυλων περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων είναι τοποθετημένα σε καταθέσεις, έναντι 32% στην Ευρωζώνη, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι ειδικά την περίοδο της πανδημίας οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Αντίστοιχα, στην Ελλάδα τα μετρητά αντιστοιχούν περίπου στο 10% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων έναντι 2,8% της Ευρωζώνης, αποτελώντας μια ακόμη δεξαμενή για συστηματικές επενδύσεις,


Τι είναι και πώς λειτουργεί το Dollar Cost Averaging

Με βάση όλα τα παραπάνω, ένα από τα «εργαλεία» που έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι είναι η στρατηγική τακτικών επενδύσεων, γνωστή ως Dollar Cost Averaging, η οποία και βοηθά τους επενδυτές να αξιοποιούν τις διακυμάνσεις των αγορών μειώνοντας το μέσο κόστος κτήσης.

Ουσιαστικά, ο επενδυτής επιλέγει ένα ποσό που μπορεί να «βάζει στην άκρη» κάθε μήνα/τρίμηνο/εξάμηνο ή έτος και, εφόσον τηρεί το επενδυτικό πρόγραμμα, μπορεί να πετύχει το στόχο του στη λήξη της επενδυτικής περιόδου.

Η συγκεκριμένη στρατηγική λειτουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκά σε καθοδικές αγορές, καθώς μετριάζει σε σημαντικό βαθμό τις απώλειες που θα σημείωνε μια εφάπαξ τοποθέτηση ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι -εφόσον ο επενδυτής πειθαρχήσει στις τακτικές καταβολές- ο στόχος θα επιτευχθεί.

Το πρόγραμμα Masterplan της Eurobank

Για να υλοποιήσει κανείς την εν λόγω στρατηγική μπορεί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα Masterplan της Eurobank, ορίζοντας μια πάγια εντολή στο λογαριασμό του. Εν συνεχεία, επιλέγει τα αμοιβαία κεφάλαια που ταιριάζουν στο προφίλ του, το ποσό που επενδύει με κάθε πάγια εντολή και τη συχνότητα καταβολής. Σε απλά λόγια, μπορεί να επενδύει από 60 ευρώ το μήνα, ενώ οι πάγιες εντολές μπορούν να οριστούν από μηνιαία έως και ετήσια βάση.

Επιπλέον, το Masterplan της Eurobank επιτρέπει στους επενδυτές να αλλάζουν τους όρους της πάγιας εντολής χωρίς καμία επιβάρυνση, όποια στιγμή θέλουν. Έτσι, μεταξύ άλλων μπορούν να αυξάνουν ή να μειώνουν το ποσό της πάγιας εντολής αλλά και τη συχνότητα ενώ παράλληλα μπορούν να τροποποιήσουν και τα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία επενδύουν.

Σημειώνεται ότι αν θέλουν να αλλάξουν τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν επιλέξει για την επένδυσή τους πρέπει να ακυρώσουν την πάγια εντολή που έχουν ορίσει στον λογαριασμό τους και να ορίσουν νέα πάγια εντολή με τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν επιλέξει, χωρίς όμως να επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος.

Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα Masterplan η Eurobank προσφέρει επαγγελματική διαχείριση, ώστε το χαρτοφυλάκιό να έχει τη μέγιστη διαφοροποίηση. Και αυτό καθώς όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ εμφανίζουν μεγάλη διασπορά και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ενώ παράλληλα οι πολλές διαφορετικές τοποθετήσεις εξομαλύνουν τις διακυμάνσεις στις τιμές του αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ