ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς η ΕΚΤ θα απομακρύνει τους τραπεζίτες με «κακή φήμη»

Πώς η ΕΚΤ θα απομακρύνει τους τραπεζίτες με «κακή φήμη»
AP

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο μιας αναθεωρημένης και πιο περιεκτικής έκδοσης του οδηγού της για τη καταλληλότητα (Fit and Proper) των τραπεζικών στελεχών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 2 Αυγούστου.

Οι βελτιώσεις που περιέχονται στις προτάσεις του SSM για το Fit and Proper των τραπεζιτών αποσκοπούν στο αυξήσουν τα επαγγελματικά στάνταρτ, να αυξήσουν τη διαφάνεια και να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των αξιολογήσεων και διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του SSM για το Fit and Proper επιδιώκουν να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα σοβαρά ευρήματα εποπτείας που μπορεί να επηρεάσουν την καταλληλότητα ενός τραπεζίτη, ακόμη και όταν ο εν λόγω τραπεζίτης δεν έχει άμεση ευθύνη για κακώς κείμενα και μοιράζεται την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων από κοινού με τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ο νέος οδηγός για το Fit and Proper εξηγεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πώς πρέπει να επανεκτιμηθούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μιας τράπεζας εάν προκύψουν νέα επιβαρυντικά για αυτά γεγονότα μετά το διορισμό τους.

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΕΚΤ η αξιολόγηση της καταλληλότητας του εκάστοτε τραπεζίτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη :

  • Ποινικές διαδικασίες σε βάρος του διορισμένου.
  • Διοικητικές διαδικασίες και έρευνες σε βάρος του διορισμένου (π.χ. άμεση συμμετοχή σε διαδικασίες διευκόλυνσης ξεπλύματος χρήματος).
  • Το εάν ο διορισμένος έχει πτωχεύσει ή καταστεί αφερέγγυος (αυτό μπορεί να υποδηλώνει κακή διαχείριση κινδύνου που δεν είναι συμβατή με τη συνετή διαχείριση εποπτευόμενης οντότητας).
  • Αστικές διαδικασίες σε βάρος του διορισμένου (ενδέχεται να αντανακλούν αρνητικά την ικανότητα, την επιμέλεια, την κρίση, την ειλικρίνεια ή την ακεραιότητά του).
  • Άλλα σχετικά γεγονότα για την αξιολόγηση της καλής φήμης του διορισμένου.

Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα ληφθεί υπόψη κατά την ολοκλήρωση της σύνταξης του οδηγού του SSM για το Fit and Proper.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ