ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκε το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου

Εγκρίθηκε το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου
Katia Christodoulou Pool via AP

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου, συνολικού ύψους 1,2 δισ. Ευρώ (επιχορηγήσεις και δάνεια).

Η χρηματοδότηση, από το Μηχανισμό Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (RRF), των επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης της Κύπρου, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ώστε να μπορέσει η Κύπρος να εξέλθει ισχυρότερη από την πανδημία COVID-19, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Κύπρου με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό του RRF και διαπιστώνει ότι το σχέδιο αφιερώνει το 41% της συνολικής χρηματοδότησης σε μέτρα που στηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της πράσινης φορολογίας, την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη διευκόλυνση των ενεργειακών ανακαινίσεων στα κτίρια και την επιτάχυνση της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ευρύ φάσμα επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που στοχεύουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις («ΜΚΟ»). Επίσης, περιλαμβάνονται επενδύσεις σχετικά με τη μαζική ανάπτυξη έξυπνων μετρητών, καθώς και το έργο EuroAsia Interconnector (ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός), το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρότερες πηγές, ιδίως από ανανεώσιμες πηγές.

Εξάλλου, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το σχέδιο της Κύπρου αφιερώνει το 23% της συνολικής χρηματοδότησης του σχεδίου σε μέτρα που στηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση. Το σχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, μέσω μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κάλυψης με ευρυζωνικές συνδέσεις πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Προωθεί την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες με την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών και προγραμμάτων σπουδών στα σχολεία, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την επένδυση σε προγράμματα κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες. Περιλαμβάνει επίσης έργα που αναμένεται να προωθήσουν την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικαστικού συστήματος.

Κατά την Επιτροπή, το σχέδιο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Κύπρου, η οποία συμβάλλει κατάλληλα και στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στον κανονισμό RRF.

Ικανοποίηση Φον ντερ Λάιεν

Παρουσιάζοντας τη θετική αξιολόγηση της Επιτροπής για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ικανοποίησή της, λέγοντας: «Το σχέδιο θα έχει έναν πραγματικό, ουσιαστικό αντίκτυπο στη διασφάλιση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης της Κύπρου.

Ένα σημαντικό μέρος των πόρων θα αφιερωθεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές. Περαιτέρω μέτρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της βιώσιμης κινητικότητας, τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και την επέκταση της συνδεσιμότητας θα δώσουν τη δυνατότητα στην Κύπρο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που απορρέουν από τη διττή μετάβαση. Είμαι υπερήφανη που το NextGenerationEU θα παράσχει 1,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη αυτών των κρίσιμων έργων.»

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε: «Ιδιαίτερα επωφελή για την Κύπρο θα είναι τα έργα που συνδέουν το νησί με τα ελληνικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και υψηλής χωρητικότητας. Χαιρετίζω επίσης τις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των στοιχείων του φορολογικού συστήματος της Κύπρου που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό».

Η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση 1,2 δισ. Ευρώ, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων προς την Κύπρο, στο πλαίσιο του RRF. Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο (εντός τεσσάρων εβδομάδων) θα επιτρέψει την εκταμίευση προχρηματοδότησης ύψους 157 εκατ. ευρώ προς την Κύπρο. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 13% του συνολικού ποσού που θα διατεθεί στην Κύπρο.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις, βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των οροσήμων και των στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, που θα αντικατοπτρίζουν την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Από την πλευρά του ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης είπε

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζουμε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μία ιστορική μέρα για την πατρίδα μας, καθώς, με την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου ‘Κύπρος - το αύριο', σηματοδοτείται η ουσιαστική έναρξη στήριξης της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ένα σχέδιο που αποτελεί προϊόν εντατικής εργασίας και διαβουλεύσεων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και μίας άκρως παραγωγικής συνεργασίας με την πρόεδρο και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την οποία θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε.

Το Εθνικό Σχέδιο ‘Κύπρος - το αύριο' είναι ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό ταυτόχρονα σχέδιο, όχι μόνο για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και την υλοποίηση του νέου οράματος για τη χώρα μας.

Ενός οράματος για αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετά πανδημίας εποχής, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής και ψηφιακής προσαρμογής και ανάπτυξης.

Ο συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός του Εθνικού Σχεδίου, οδηγεί νοοτροπίες και θεσμούς σε μια νέα εποχή, στη βάση των ευρωπαϊκών επιταγών. αλλά και των εθνικών στόχων, όπως καθορίζονται στους σχετικούς πυλώνες πολιτικής:

(α) Της Δημόσιας Υγείας και πολιτικής προστασίας.

(β) Της ταχείας μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία.

(γ) Της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.

(δ) Του ψηφιακού μετασχηματισμού.

(ε) Της απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, καθώς και εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επισημάνω πως το ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο ‘Κύπρος - το αύριο', περιλαμβάνει 58 κρίσιμες και απολύτως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 76 επενδυτικές δράσεις προστιθέμενης αξίας, που αποτελούν τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή παρέμβαση από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, συνυπολογίζοντας τα κονδύλια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής, καθώς και τις πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση των στηριζόμενων σχεδίων, ο οικονομικός αντίκτυπος του Σχεδίου ΄Κύπρος - το αύριο', χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών, που θα προσαρμοστούν ανάλογα και με το εθνικό σχέδιο, ανέρχεται στα 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συνεπώς, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής και μόνο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα προστεθεί ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου θα δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Προέβην σε πολύ συνοπτικές αναφορές των προνοιών του τεκμηριωμένου και συγκροτημένου προγράμματος δράσεων για την Κύπρο.

Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πως μπορεί η πανδημία να ανέκοψε προσωρινά την πορεία οικονομικής ανάπτυξης και προόδου του τόπου μας, αλλά με τη δυναμική, τις δεξιότητες, τον επαγγελματισμό και το φιλότιμο του ανθρώπινου δυναμικού και του κάθε Κύπριου, είμαι σίγουρός, όπως πράξαμε και στο παρελθόν, θα μετατρέψουμε και πάλι την κρίση σε ευκαιρία.

Δεν έχω καμία αμφιβολία πως με αποφασιστικότητα, σωστό προγραμματισμό, συνέπεια, αλλά και τη συνεργασία όλων των θεσμών της χώρας - και χαίρομαι να πω ότι οι πολιτικές δυνάμεις έχουν δηλώσει ετοιμότητα να συνεργαστούν παρά τις όποιες διαφορές, ώστε να υλοποιηθεί κατά το μέγιστο δυνατόν βαθμό το Σχέδιο και η σημαντική βοήθεια από πλευράς Ευρώπης - και τους εμπλεκόμενους φορείς, θα επιτευχθεί η έγκαιρη υλοποίηση των στόχων και οροσήμων του Εθνικού Σχεδίου ΄Κύπρος - το αύριο'.

Ενός Σχεδίου που αποτελεί τη νέα εθνική προσπάθεια και αφορά την Κύπρο του αύριο, τη νέα εκδοχή της χώρας.

Προτού ολοκληρώσω επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον συμβολισμό της επιλογής των χώρων που μας φιλοξενούν σήμερα.

Τόσο το Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ όσο και η Βιβλιοθήκη αντικατοπτρίζουν τον θετικό αντίκτυπο που η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δύναται να επιφέρει στα κράτη μέλη.

Μια στοχευμένη χρηματοδότηση για ενίσχυση των υποδομών και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στην έρευνα και καινοτομία, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και την ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού εκπαιδευτικού Κέντρου, με πολλαπλά συνακόλουθα οφέλη.

Έργα που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο προώθησης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας, βασισμένης στη γνώση και τις ψηφιακές και αναδυόμενες επιχειρήσεις.

Αγαπητή κυρία πρόεδρε, αγαπητή Ούρσουλα, για ακόμη μια φορά θα ήθελα να σε καλωσορίσω, να σε ευχαριστήσω για την άψογη μας συνεργασία, αλλά, κυρίως, να σε συγχαρώ θερμά για την προσωπική σου συμβολή και σφραγίδα σε αυτή την πρωτοβουλία που η ΕΕ ανέλαβε ως αποτέλεσμα της πανδημίας, αλλά και να εκφράσω ευγνώμονες ευχαριστίες για την ευαισθησία που επέδειξες που αμέσως μετά την άφιξη σου μαζί μεταβήκαμε για να δούμε τις πρόσφατες καταστροφές που δυστυχώς η πυρκαγιά επέφερε σε μια σημαντική περιοχή για την πατρίδα μας.

Η Κύπρος αναγνωρίζει τη σημασία του ποια είναι η Ευρώπη, τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει και βεβαίως πως μπορούμε να πορευτούμε μαζί προς το μέλλον».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ