ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Στόχος η στήριξη όλων των επιχειρήσεων

Eurobank: Στόχος η στήριξη όλων των επιχειρήσεων

«Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει βιώσιμο επενδυτικό πλάνο, το οποίο να μην το χρηματοδοτήσουμε, και μάλιστα ανταγωνιστικά». Η φράση αυτή από τη διοίκηση της Eurobank περιγράφει ανάγλυφα τη στρατηγική της τράπεζας αναφορικά με τα επιχειρηματικά δάνεια, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα δόθηκε χθες, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου μοντέλο λειτουργίας της Eurobank αλλά και του οράματός της για την επόμενη δεκαετία.

Συγκεκριμένα, η Eurobank στοχεύει σε εκταμιεύσεις 5,5 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία συνδράμοντας στην η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας και η μείωση του επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε στη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, κυρίως μέσω επενδύσεων βάσει των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance).

Παράλληλα, η τράπεζα επιδιώκει τη στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων ώστε να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητά τους με στόχο τη διάχυση της ανάπτυξης σε όλη την κοινωνία, αξιοποιώντας στο μέγιστο και τις μεγάλες ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών προγραμμάτων. Σημειώνεται πως η Eurobank, από το 2020, έχει χορηγήσει ήδη 14.000 δάνεια ύψους 1,3 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 5 εκατ. ευρώ, έχοντας εγκρίνει το 82% των αιτημάτων που υποβλήθηκαν μέσα στο 2021.

Έτσι, όπως τόνισε η διοίκησή της, η Eurobank είναι και θα είναι παντού στα μεγάλα έργα υποδομών που θα υλοποιηθούν σε ορίζοντα 10ετίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η εμπλοκή της στο Ελληνικό, στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, στα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΣΦΑ, στο νέο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο στη Κομοτηνή 800MW, στην ιδιωτικοποίηση και επέκταση της Εγνατίας Οδού και στην επέκταση της Ολυμπίας οδού.

Παράλληλα, και πέρα από τη χρηματοδότηση, η τράπεζα στηρίζει εμπράκτως τις επιχειρήσεις συμβουλεύοντας, χρηματοδοτώντας και συμβάλλοντας στην άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων με τη συμμετοχή της σε ομολογιακές εκδόσεις και ΑΜΚ μεγάλων εταιρειών, για να στηρίξει την προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Αναλυτικά, και σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, οι κλάδοι της οικονομίας που θα πρωταγωνιστήσουν είναι αυτοί του Τουρισμού, της Ναυτιλίας, της Ενέργειας, των Υποδομών, του Real Estate και της Βιομηχανίας & Μεταποίησης, όπου υπολογίζουμε ότι θα υλοποιηθούν την επόμενη τριετία συνολικές επενδύσεις ύψους 32 δισ. που αναλύονται ως εξής: 4 δισ. στον Τουρισμό, 10 δισ. στη Ναυτιλία, 6 δισ. στην Ενέργεια, 5 δισ. σε Υποδομές συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων, 3 δισ. σε Real Estate και 4 δισ. στη Βιομηχανία & Μεταποίηση. Το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών που θα απαιτηθούν υπολογίζονται σε 25 δισ. ευρώ.

Στήριξη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πέρα όμως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, έμφαση δίνεται και στις μικρομεσαίες, καθώς κεντρική στόχευση στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Τράπεζας είναι η διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο της κοινωνίας.

Έτσι, η Εurobank δημιουργεί εργαλεία χρηματοδότησης αλλά και στρατηγικές συνεργασίες, προκειμένου να στοχεύσει ειδικά στο πεδίο των μικρότερων επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας ως προτεραιότητα να συμβάλει και στην κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και γι’ αυτή την κατηγορία.

Παράλληλα και συμπληρωματικά, αναπτύσσει σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και φορείς για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, προϊόντων και συμβουλευτικής στους πελάτες της.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα προχωρά στην εισαγωγή επαγγελματικών επενδυτικών δανείων σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της επένδυσης αναγνωρίζοντας την αξία της διασφάλισης χρηματοδότησης με τα χαμηλά σταθερά επιτόκια αυτής της περιόδου.

Επιπλέον, συμμετέχει σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και ενημερώνει τους πελάτες της για τα διαθέσιμα δάνεια όπως εκείνα που θα ανακοινωθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του νέου ΕΣΠΑ αλλά και μέσω άλλων προγραμμάτων που τρέχουν ή θα τρέξουν μεσοπρόθεσμα. Βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις για να διευκολύνει την διαδικασία απορρόφησης των επιχορηγήσεων που διατίθενται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αλλά και άλλους ευρωπαϊκούς Φορείς. Μεταξύ άλλων, το Ταμείο Εγγυοδοσίας CoVid 19 (Γ’ κύκλος), το Επενδυτικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (Επενδυτικά δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ), το Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – ΤΜΕΔΕ και το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας «ΤΑΔΥΜ».

Ταυτόχρονα, αναπτύσσει συνεργασίες με στόχο να παρέχει στους πελάτες της και μη τραπεζικά προϊόντα σε ιδιαίτερα προνομιακούς όρους ώστε να τους στηρίξει σε ό,τι απαιτείται για να απορροφήσουν τα κονδύλια που τους αναλογούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Σε αυτή την κατεύθυνση προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Info Quest Technologies για την αξιοποίηση λύσεων της Microsoft, μέσω της θυγατρικής της Eurobank Business Exchanges, με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών μιας επιχείρησης για ψηφιακή αναβάθμιση, με προνομιακές τιμές για τους πελάτες της Τράπεζας. Επιπλέον, σημαντικά είναι τα οφέλη για τους πελάτες από την συνεργασία της Eurobank με την Epsilon Net με ουσιαστική συμβολή στην ψηφιακή τους μετάβαση.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα διατεθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών που αφορούν την τηλεργασία, το remote-collaboration, την κυβερνοασφάλεια και τις υπηρεσίες Cloud, όλες επιλέξιμες για τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σημειώνεται επίσης πως με την πρωτοβουλία του Digital Academy for Business της Eurobank, του ψηφιακού καναλιού γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, η Τράπεζα αναπτύσσει ένα νέο εργαλείο αυτοαξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας μιας επιχείρησης, που μάλιστα θα οδηγεί σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμισή της. Ταυτόχρονα προχωρά σε συνεργασία και με τρίτα δίκτυα όπως π.χ. λογιστικά γραφεία που συζητούν επίσης με τους επιχειρηματίες τις ανάγκες ρευστότητας και επενδύσεων και τα οποία θα μπορούν να συστήσουν πελάτες τους στην Τράπεζα για δανειοδότηση αρκεί πάντα να πληρούν τραπεζικά κριτήρια.

Ειδικά στο μέτωπο της «πράσινης» μετάβασης, έχει παρουσιάσει λύσεις για την υποστήριξη ενεργειών που αφορούν το RRF, όπως το ΕΚΟ, που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το bridge financing, ενώ στον προγραμματισμό της είναι και η προσφορά ανάλογων εργαλείων σε επιχειρήσεις όταν παρουσιαστούν τα σχετικά προγράμματα που αναμένονται για τις ΜΜΕ.

Τέλος, και με στόχο την προώθηση της ενημέρωσης για τις δυνατότητες ανάπτυξης κάθε επιχείρησης, έχει δημιουργήσει το Business Check up. Μέσω αυτού ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να ελέγξει αν η επιχείρησή του είναι επιλέξιμη σε όλα τα προγράμματα (RRF, ΕΣΠΑ, ΕΑΤ, EIF κ.ά.) και να συγκρίνει βασικούς δείκτες της με το μέσο όρο του κλάδου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ