ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή η διάταξη για την μηναία παράταση των φθηνών μεταβιβάσεων ακινήτων

Στη Βουλή η διάταξη για την μηναία παράταση των φθηνών μεταβιβάσεων ακινήτων
Ενόψει της αλλαγής των τιμών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας ακινήτων από 1.1.2022, κρίθηκε σκόπιμη η αντιμετώπιση των δυσχερειών που ανακύπτουν λόγω του πλήθους των μεταβιβάσεων που πραγματοποιούνται στο τέλος του έτους 2021. INTIME

Τη δυνατότητα σε όσους υποβάλουν δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 να συντάξουν συμβόλαια με τις παλιές αντικειμενικές έως το τέλος Ιανουαρίου 2022, δίνει διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Ενόψει της αλλαγής των τιμών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας ακινήτων από 1.1.2022, κρίθηκε σκόπιμη η αντιμετώπιση των δυσχερειών που ανακύπτουν λόγω του πλήθους των μεταβιβάσεων που πραγματοποιούνται στο τέλος του έτους 2021.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, δωρεά ή γονική παροχή και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων αντικειμενικών αξιών, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, με βάση τις αντικειμενικές αξίες και τους συντελεστές που ισχύουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικείες δηλώσεις υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Δεδομένου ότι χρόνος φορολογίας για την επιβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής είναι ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου, οι υποβληθείσες δηλώσεις μέχρι την 31η .12.2021 δεν θα παράγουν έννομα αποτελέσματα για τα συμβόλαια που θα συνταχθούν από την 1.1.2022 και μετά, αφού από την ημερομηνία αυτή απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Το άρθρο 49 του σχεδίου νόμου προβλέπει πως «σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ