ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο έχει επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας το κόστος καυσίμων

Πόσο έχει επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας το κόστος καυσίμων
Tην περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 το έλλειμμα του ισοζυγίου καυσίμων διογκώθηκε κατά 2,1 δισ. ευρώ Pixabay

Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας με τρόπο που πλέον γίνεται ιδιαιτέρως εμφανής. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 το έλλειμμα του ισοζυγίου καυσίμων διογκώθηκε κατά 2,1 δισ. ευρώ ή κατά 75% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 5 δισ. ευρώ!

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 8,9 δισ. ευρώ, κάτι που οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 36,4% σε τρέχουσες τιμές (14,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 35,6% σε τρέχουσες τιμές (13,3% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 27,5% σε τρέχουσες τιμές (21,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 27,1% σε τρέχουσες τιμές (24,1% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών. Τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε 10,4 δισ. ευρώ, ήτοι 6,4 δισ. ευρώ αυξημένα σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 96,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 144,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, αντιπροσωπεύοντας το 47% και το 59% των αντίστοιχων επιπέδων του 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 8,3%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων κατέγραψε αύξηση κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 3,6 δισ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, από 8,1 δισ. ευρώ σε 5,3 δισ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 885 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 4,7 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 20,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 2,2 δισ. ευρώ και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 2,1 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 2,9 δισ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση χαρτονομισμάτων κατά 3,8 δισ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 17,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ