ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυσάρεστες ανατροπές στη φορολογία φέρνει το νέο Μνημόνιο

Δυσάρεστες ανατροπές στη φορολογία φέρνει το νέο Μνημόνιο

Τα φορολογικά προαπαιτούμενα που περιλαμβάνονται στο συμπληρωμένο Μνημόνιο Κατανόησης της Ελλάδος (Supplemental Memorandum of Understanding) αυξάνουν το λογαριασμό των επιβαρύνσεων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το νέο Μνημόνιο, το οποίο αντικαθιστά εκείνο του Αυγούστου 2015, προσδιορίζει στα 5,6 δισ. ευρώ τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα έως το 2018. Οι παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιήσει τους επομένους μήνες η κυβέρνηση στο μέτωπο της φορολογίας είναι πολυπληθείς και σύνθετες και οι περισσότερες εξ αυτών φέρνουν επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο έως το τέλος Ιουνίου θα πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να επεναξετάσει όλες τις φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων ώστε να καταργηθούν στη συνέχεια όσες είναι αναποτελεσματικές ή άδικες. Έως το τέλος του μήνα θα πρέπει να υπάρξουν και συγκεκριμένες προτάσεις για την αντικατάσταση του συστήματος αντικειμενικών αξιών από εμπορικές αξίες από τον Ιούνιο του 2017.

Το νέο Μνημόνιο προβλέπει την άμεση ενεργοποίηση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για οφειλέτες οι οποίοι δεν πληρώνουν ρυθμισμένες οφειλές ή δημιουργούν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη. Επίσης προβλέπει την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών από τη φορολογική διοίκηση, κάτι που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017.

Έως τον Σεπτέμβριο 2016 απαιτείται να υπάρξει απλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κωδικοποίηση και απλοποίηση των κανόνων ΦΠΑ, αλλά και αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων περιλαμβανομένων αλλαγών στις διαδικασίες πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων οφειλετών. Για τους μεγάλους οφειλέτες προβλέπεται η δημοσιοποίηση καταλόγου με τα ονόματα τους και κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα και τις πιθανότητες αποπληρωμής των χρεών τους.

Στο Μνημόνιο γίνεται λόγος για δυνατότητα εθελοντικής αποκάλυψης καταθέσεων, σε συνδυασμό με διασταυρώσεις στοιχείων και υποβολή αιτημάτων παροχής στοιχείων από το εξωτερικό.

Οι δανειστές ζητούν την κατάργηση του προνομιακού καθεστώτος φορολόγησης των επιχειρήσεων του κλάδου της ναυτιλίας, την αναθεώρηση του καθεστώτος προνομιακής φορολόγησης για τον κλάδο της ναυτιλίας υπό τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την παράταση έως το 2018 της προσωρινής εθελοντικής συνεισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας.

Ακόμη, το νέο Μνημόνιο προβλέπει την τροποποίηση της φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων σε σχέση με συγχωνεύσεις, εξαγορές και εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών, καθώς και την αύξηση του ορίου τζίρου για την εξαίρεση από τον ΦΠΑ από τις 10.000 που είναι σήμερα στις 25.000 ευρώ.

Τέλος, γίνεται αναφορά στην ενεργοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από την 1η Ιανουαρίου 2017 με προσδιορισμό του διοικητικού της συμβουλίου τον Ιούλιο του 2016.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ