ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάνουν την έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις

Χάνουν την έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις

Όσοι φορολογούμενοι δικαιούχοι έκπτωσης ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ δεν υποβάλουν έως αύριο εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις θα κληθούν να καταβάλουν ολόκληρο τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Υπενθυμίζεται πως έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνάει τις 9.000 ευρώ, η αξία των ακινήτων τους δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ (150.000 ευρώ για τον παντρεμένο και 200.000 ευρώ για τον παντρεμένο με δύο παιδιά) και η επιφάνεια των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Πλήρη απαλλαγή (έκπτωση φόρου 100%) από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ, η επιφάνεια των ακινήτων τους δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα και είναι είτε πολύτεκνοι, είτε άτομα με αναπηρία με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80%.

Εγκύκλιος που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει πως για να λάβουν τις εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ οι προαναφερόμενοι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015, ήτοι μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016 ή μέχρι 16 Αυγούστου 2016, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία.

Όσοι φορολογούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, αλλά δεν υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, δεν θα λάβουν μειωμένο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Το ίδιο ισχύει και για τους φορολογουμένους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις Ε9. Η ίδια εγκύκλιος αποσαφηνίζει πως εάν οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων από τις οποίες προκύπτει η επιφάνεια των κτισμάτων, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων κατατεθούν εκτός της προκαθορισμένης ημερομηνίας τότε δεν θα τους αναγνωρίζει η έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ακόμη και εάν είναι δικαιούχοι.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ