ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 57,2 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA των ελληνικών τραπεζών

Στα 57,2 δισ. ευρώ μειώθηκε ο ELA των ελληνικών τραπεζών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες από τα 58,6 δισ. ευρώ στα 57,2 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,4 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Υπενθυμίζεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επανέφερε από τις 29 Ιουνίου 2016 την παρέκκλιση που επηρεάζει την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως το Ελληνικό Δημόσιο. Με την απόφαση αυτή ανεστάλη η εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων πιστοληπτικής διαβάθμισης ως κριτηρίου καταλληλότητας για τη χρήση αυτών των μέσων ως εξασφαλίσεων.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνότερα κεφάλαια προκειμένου να καλύψουν το χρηματοδοτικό τους κενό. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο μέσω του μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας ELA από τον οποίον οι ελληνικές τράπεζες έχουν δανειστεί μέχρι σήμερα περίπου 66 δισ. ευρώ κυμαίνεται στο 1,55%.

Από την άλλη πλευρά η χρηματοδότηση απευθείας από την ΕΚΤ παρέχεται με επιτόκιο μόλις 0,05%. Ωστόσο εκτιμάται ότι στην παρούσα φάση μόνο 7 έως 10 δισ. ευρώ μπορούν να μεταφερθούν από τον ELA στην ΕΚΤ, καθώς οι τράπεζες δεν διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ