ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι τις 20/11 καλούνται να υποβάλλουν σχέδια κεφαλαιακής αποκατάστασης

Μέχρι τις 20/11 καλούνται να υποβάλλουν σχέδια κεφαλαιακής αποκατάστασης
Ευρωκίνηση Γεωργία Παναγοπούλου

Η κλεψύδρα αδειάζει για τις συνεταιριστικές τράπεζες και την επιβίωσή τους. Μέχρι τις 20 του μήνα οι 10 εναπομείνασες συνεταιριστικές τράπεζες καλούνται να καταθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχέδια κεφαλαιακής τους αποκατάστασης, καθώς αρκετές βρίσκονται κάτω από το 8% σε επίπεδο εποπτικών κεφαλαίων (Πυλώνας Ι).

Αυτό ανέφεραν στο CNN Greece πηγές από τους ελληνικούς θεσμούς.

Οι φερέγγυες συνεταιριστικές τράπεζες ή όσες παρουσιάσουν βιώσιμα capital plans θα έχουν την ευκαιρία να διασωθούν, καθώς ο νέος νόμος της ανακεφαλαιοποίησης επιτρέπει την είσοδο στρατηγικών επενδυτών στα μερίδιά τους, αλλά και ενίσχυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά, το κάθε συνεταιριστικό πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να στραφεί στην τοπική κοινωνία και τους μεριδιούχους του, ώστε να ενισχύσει την κεφαλαιακή του επάρκεια, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό τον τοπικό του χαρακτήρα κατά το δυνατόν στο ακέραιο. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, η τράπεζα θα αναζητήσει την ενίσχυση των κεφαλαίων της σε στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι θα λάβουν πρώτα την έγκριση της ΤτΕ για να μετέχουν και εφόσον ενισχύσουν την τράπεζα θα έχουν ανάλογο ρόλο και στη διοίκησή της. Τέλος, οι κεφαλαιακές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κάτι που επίσης θα έχει ως αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις την είσοδό του ως βασικού μεριδιούχου στην τράπεζα.
Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης τους δεν αποκλείεται να υπάρξουν και συγχωνεύσεις ιδρυμάτων, ενώ όσα δεν χαρακτηριστούν βιώσιμα θα σπάσουν σε «καλή» και «κακή» τράπεζα και είτε θα απορροφηθούν από άλλη συνεταιριστική τράπεζα είτε από συστημική, όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Κεφαλαιακό έλλειμμα 200 εκατ. ευρώ

Στην πλειονότητά τους οι συνεταιριστικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, με τις εκτιμήσεις τραπεζικών πηγών, να μιλούν για ποσά που υπερβαίνουν τα 200 εκατ. ευρώ. Από το 2008 έως και το 2015 έξι συνεταιριστικές έχασαν την άδεια λειτουργίας τους από την Τράπεζα της Ελλάδος λόγω προβληματικής λειτουργίας και ανεπάρκειας κεφαλαίων. Τελευταίο «κρούσμα» ήταν αυτό της Πανελλήνιας Τράπεζας, η οποία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια, με αποτέλεσμα να διαχωριστεί σε «καλή» και «κακή» τράπεζα και να πωληθεί στην Πειραιώς.

Το πρόβλημα ρευστότητας για το σύνολο των δέκα συνεταιριστικών τραπεζών (Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δράμας, Έβρου, Καρδίτσας, Πελοποννήσου, Πιερίας, Σερρών, Χανίων), αναγνωρίζουν και οι διοικήσεις των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων με πιο πρόσφατες τις δηλώσεις του προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, Αναστάσιου Λάππα σε τοπικά μέσα, ο οποίος έκανε λόγο για «τέσσερις με πέντε που θα χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση».

Έκτακτες γενικές συνελεύσεις

Ήδη τρεις συνεταιριστικές τράπεζες, η Ηπείρου, η Χανίων και η Πελοποννήσου έχουν συγκαλέσει έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μεριδιούχων (11/11, 12/11 και 13/11 αντίστοιχα) με θέμα την ανακεφαλαιοποίηση τους. Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου οι τράπεζες θα εξουσιοδοτήσουν τα διοικητικά τους συμβούλια να προχωρήσουν στην αύξηση του κεφαλαίου με την έκδοση συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου ή με ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα καλυφθούν από το ΤΧΣ ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης και δεύτερον, την υποβολή αιτήματος κεφαλαιακής ενίσχυσης στο ΤΧΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λειτουργία συνεταιριστικές τράπεζες διαθέτουν αθροιστικά δίκτυο 127 καταστημάτων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ