ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΟΒΕ: Εχθρική στις επενδύσεις η οικονομική πολιτική

ΙΟΒΕ: Εχθρική στις επενδύσεις η οικονομική πολιτική

Ως αντικίνητρο επενδύσεων θεωρούν οι ελληνικές βιομηχανίες την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική στο σύνολό της όπως προκύπτει από την Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία του ΙΟΒΕ για την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης μειώθηκαν το 2016 κατά 5% σε ετήσια βάση και η πτώση αυτή χαρακτηρίζει πολλούς μεταποιητικούς κλάδους. Από τις βασικές βιομηχανίες που εξετάζονται, εντονότερη είναι η μείωση στον κλάδο Ένδυσης - Υπόδησης, ενώ και στον κλάδο Μη Μεταλλικών Ορυκτών επίσης σημειώνεται πτώση στην επενδυτική δραστηριότητα. Παραπλήσια τάση, με πτώση της τάξης του 15% το τρέχον έτος, αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις των επενδύσεων στα Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός.

Αντιθέτως, στην Κλωστοϋφαντουργία και τους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους, η επενδυτική δαπάνη το 2016 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 24% και κατά 7% αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η άνοδος στις λοιπές βιομηχανίες προέρχεται κυρίως από τους κλάδους Διυλιστηρίων - Άνθρακα, Πλαστικών και Επίπλων.

Οι ελληνικές βιομηχανίες το 2016 μετέβαλλαν ελαφρώς τις βασικές προτεραιότητές τους στο επενδυτικό τους μείγμα σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, το 2016 το επενδυτικό μείγμα των επιχειρήσεων αποτελούταν πρωτίστως από δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα (31%), που ήταν η κύρια προτεραιότητα και το 2015.

Η σημασία των επενδύσεων οι οποίες αφορούν στην αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ήταν παρόμοια με αυτήν της κύριας επενδυτικής προτεραιότητας, με το ποσοστό τους να φθάνει στο 30% του συνόλου των επενδύσεων (32% το 2015). Ακολουθούν οι δαπάνες για διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (18% από 13% το 2015) και η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (9% από 10% το 2015). Οι λοιποί σκοποί -όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας στην παραγωγική διαδικασία κ.λπ.- και η εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων κατατάσσονται τελευταίοι στη σχετική λίστα (6% και 5% αντίστοιχα το 2016).

Σύμφωνα με την έρευνα για το 2017, οι επενδυτικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 35,5%. Η άνοδος εκπορεύεται από την αναμενόμενη άνοδο των επενδύσεων στα Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός κατά 38%, καθώς και στις λοιπές βιομηχανίες κατά 41%.

Στους υπόλοιπους κλάδους αναμένεται μείωση της επενδυτικής δαπάνης, η οποία φθάνει το 26% στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας. Στα Χημικά επίσης προβλέπεται μείωση στην επενδυτική δραστηριότητα το 2017 σε σχέση με το 2016 (-16%), όπως επίσης και στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά, αλλά λιγότερο έντονη (-11%).

Βάσει των στοιχείων του ΙΟΒΕ οι επενδυτικές προτεραιότητες για το 2017 δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το 2016, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Στην πρώτη θέση παραμένουν οι δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα, με μεγαλύτερο όμως ποσοστό από ότι φέτος (37%). Έπονται η αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, με ποσοστό 23%, και η διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (15%). Παραπλήσια σημασία δίνεται στις δαπάνες για λοιπούς σκοπούς (8%), για βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (9%) και για δαπάνες εισαγωγής νέων μεθόδων παραγωγής (8%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 2016 η προσδοκώμενη ζήτηση για προϊόντα επηρέασε θετικά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, ενώ και για το 2017 προβλέπεται να συνεχίσει να ασκεί θετική, αλλά ελαφρώς μικρότερη επίδραση. Τόσο φέτος, όσο και τον επόμενο χρόνο, το 45% των ερωτηθέντων αποτιμά την επίδραση της ζήτησης ως θετική ή πολύ θετική.

Τα κίνητρα για επενδύσεις αποτιμώνται αρνητικά για την επενδυτική δραστηριότητα το 2016 και το 2017, με την έρευνα να αναδεικνύει την επίδραση της φορολογίας κερδών ως μεγάλο πρόβλημα, με το 49% των ερωτηθέντων για το 2017 να θεωρεί το επίπεδο της φορολογίας αποτρεπτικό των επενδύσεων.

Την πλέον αρνητική επίδραση επί των επενδυτικών σχεδίων των βιομηχανικών επιχειρήσεων ασκεί σταθερά τα τελευταία έτη η οικονομική πολιτική στο σύνολό της, καθώς θεωρείται επενδυτικό αντικίνητρο για το 2017 από το 67% των ερωτώμενων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ